A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Ajankohtaista | Rahastoista avustuksia kuurosokeille

Suomen Kuurosokeat ry:n rahastoista voi hakea avustuksia vuodelle 2015.

Avustuksia myönnetään kuurosokeille ja niitä voi hakea seuraaviin
tarkoituksiin:

1. Virkistystoimintaan myönnettävät avustukset
Avustuksia myönnetään kuurosokeiden elämänilon sekä elämänlaadun lisäämiseksi ja parantamiseksi. Esimerkiksi vapaa-ajantoimintaan, kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa matkaa tai hankintoja varten. Avustuksen myöntämisessä huomioidaan sosiaaliset ja taloudelliset seikat.

2. Tolvasen yleistestamentista myönnettävät avustukset

Avustuksia myönnettäessä otetaan erityisesti huomioon lapset ja nuoret.
Avustuksen myöntämisessä huomioidaan sosiaaliset ja taloudelliset seikat.
Avustuskohteita voivat olla esim. kodinkoneet, laitteet ja niiden korjaus, tilapäinen rahantarve sairauden, työn puutteen tai muun syyn takia.

Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä yhteiskunnan rahoituksen piiriin kuuluviin käyttötarkoituksiin, kuten apuvälineet. Jos hakija kuitenkin pystyy osoittamaan, ettei saa yhteiskunnalta avustusta ko. käyttötarkoitukseen, niin avustus voidaan myöntää.

3. Kansainväliseen toimintaan ja tulkki/avustajakuluihin myönnettävät avustukset

Avustusta voidaan myöntää kuurosokeiden kansainvälisiin tapahtumiin sekä konferensseihin osallistumiseen ja opiskeluun ulkomailla. Tähän tarkoitukseen myönnetään avustusta enintään 350 euroa/henkilö/vuosi.

Avustusta voi hakea myös tulkki/avustaja kuluihin ulkomailla ja kotimaassa tilanteessa, jossa Kela tai kunta on antanut kielteisen päätöksen. Avustusta myönnetään enintään 1000 euroa/henkilö/vuosi. Edellytyksenä myöntämiselle on valituksen tekeminen ja avustuksen palauttaminen, jos valitus tuottaa myönteisen päätöksen.

4. SM- ja kansainvälisiin kisoihin osallistuvien urheilijoiden tuki

Yhdistys tukee testamenttivaroista SM- ja kansainvälisiin kisoihin osallistuvien urheilijoiden kohtuullisia kustannuksia. Päätös ei koske oman yhdistyksen järjestämiä kisoja.

Avustuksen hakeminen

Vapaamuotoisen hakemuksen voi tehdä joko kirjallisena tai sähköisenä.
Sähköiset hakemukset laitetaan osoitteeseen:
rahastohakemukset@kuurosokeat.fi ja kirjalliset hakemukset osoitteella Suomen Kuurosokeat ry/Rahastohakemukset, PL 40, 00030 IIRIS. Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja järjestöpäällikkö Heikki Majavalta tai aluejohtaja Ritva Rouviselta. He tekevät myös avustuspäätökset.

Hakemuksesta pitää käydä ilmi hakijan nimi, avustuksen käyttötarkoitus, perustelut, kokonaiskustannukset, anottava rahamäärä sekä päiväys ja allekirjoitus (ei tarvita sähköpostihakemuksessa).

Hakuajat

Virkistystoiminnan ja Tolvasen rahaston avustusten (tarkoitukset 1 ja 2) vuoden 2015 toinen haku päättyy 30.11.2015. Tässä haussa voi hakea avustuksia hankintoihin ja tapahtumiin, jotka tapahtuvat 1.12.2015 - 31.5.2016. Erityisen painavasta syystä avustuksia voidaan myöntää äkilliseen tarpeeseen myös normaalien hakuaikojen ulkopuolella.

Kansainväliseen toimintaan ja urheilijoille myönnettäviin avustuksiin (tarkoitukset 3 ja 4) on jatkuva haku.

HUOMAA!

Henkilö, joka hakee avustusta ensimmäistä kertaa, on avustuksia myönnettäessä etusijalla. Pääsääntöisesti rahastoavustuksia ei myönnetä samalle henkilölle peräkkäisinä vuosina. Avustuspäätöksiin liitetään ohjeet myönnetyn avustuksen maksamisesta. Jos anoja ei jostain syystä voi käyttää avustusta päätöksessä kerrottuna aikana tai ei jostain syystä enää tarvitse myönnettyä avustusta, niin avustuspäätös raukeaa.


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 29.10.2015 Webmaster