A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Ajankohtaista | Julkilausuma 2018

Julkilausuma: Kuurosokeiden osallisuus tietoyhteiskuntaan turvattava

Suomen Kuurosokeat ry on huolissaan kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten henkilöiden tasavertaisesta osallistumisesta tietoyhteiskuntaan. Nykyisin yhä useampi palvelu siirtyy verkkoon ja esimerkiksi Kela kannustaa asiakkaitaan asioimaan yhä enemmän sähköisessä asiointipalvelussa. Tästä huolimatta kaikki julkiset verkkopalvelut eivät ole edelleenkään riittävän saavutettavia, mikä vaikeuttaa kuurosokeiden tiedonsaantia ja osallisuutta. Kaikilla kuurosokeilla ei myöskään ole käytettävissään apuvälineohjelmilla varustettua tietokonetta, osalla konetta ei ole ollenkaan.

Järjestö katsoo, että saavutettavat tietoyhteiskunnan palvelut on turvattava myös kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille henkilöille. Esteetön osallistuminen on kirjattu YK:n vammaisten henkilöiden ihmissoikeussopimukseen, jonka Suomi ratifioi vuonna 2016. Järjestö vaatii, että kuulonäkövammaisia henkilöitä otetaan entistä enemmän mukaan palveluiden esteettömyyden arviointiin. Tämä on tehtävä jo palvelua suunniteltaessa, koska myöhemmin tehtävät muutostyöt tulevat paljon kalliimmaksi.

Järjestö pitää tärkeänä, että ne jotka eivät pysty käyttämään sähköisiä palveluita, voivat asioida viranomaisten kanssa myös muilla tavoin. Perinteiset yhteydenottotavat, kuten kirjeet, soitot ja henkilökohtaiset tapaamiset käsittelijän kanssa ovat jatkossakin merkittäviä.

Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa. Vuonna 1971 perustettu järjestö tarjoaa palveluita kaikille kuurosokeille ja vaikeasti kuulonäkövammaisille riippumatta siitä, ovatko he jäseniä. Palveluiden piirissä on noin 800 kuurosokeaa. Jäseniä yhdistyksellä on noin 400.

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa Tampereella 19.11.2017.


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 11.12.2017 Webmaster