A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Ajankohtaista | Kelan tulkkipalvelujen uudet käytännöt

Kelan tulkkipalvelujen uudet käytännöt

Uuden vammaisten tulkkauspalvelumallin kehittämisen tueksi Kela kutsui koolle asiakasjärjestöjä, sosiaali- ja terveysministeriön edustajia sekä Kelan asiantuntijoita. Suomen Kuurosokeat ry:n edustajana kokouksessa oli aluepäällikkö Taru Kaaja.

Yhteistyöverkosto
Ensimmäisessä yhteistyöverkoston kokouksessa päätettiin, että yhteistyöverkoston toimikauden pituus on kaksi vuotta. Verkosto kokoontuu jatkossa neljä kertaa vuodessa. Seuraavat kokoontumiset ovat maaliskuussa ja kesäkuussa.
Yhteistyöverkoston kokouksissa käsitellään asiat teemoittain. Seuraavassa kokouksessa teemana on viestintä ja asiakkaille tiedottaminen sekä saavutettavuus tiedottamisessa. Muut ajankohtaiset asiat ovat myös esillä verkoston kokouksissa.

Asiakasraati
Kelan asiakastilaisuudessa käytiin keskustelua luvatusta ja suunnitteilla olevasta asiakasraadista. Kelan edustajat selvittelevät vielä asiakasraadin toteuttamistapaa.

Tulkkitilaus
Uuden käytännön mukaisesti tulkin nimi ilmoitetaan klo 16 tulkkausta edeltävänä päivänä. Kelan edustajan mukaan he voivat ilmoittaa tulkin nimen aikaisemmin, jos tämä toive on esitetty tulkkitilausta tehtäessä. Kela selvittää myös automattisen palauteviestin mahdollisuutta, jotta asiakas tietää, että tilaus on mennyt perille.

Asiakastietolomakkeet ja tulkkilistat
Asiakastietolomakkeita on palautunut runsaasti. Kela pyrkii käsittelemään lomakkeet mahdollisimman nopeasti. Tällä hetkellä käsittelyssä on kuitenkin hieman ruuhkaa.
Kela esitti toiveen, että tulkkilistat laaditaan kaikille. Kelan mukaan he pystyvät palvelemaan asiakkaita paremmin, jos käytössä on tulkkilistat. Tällä hetkellä valmiina on noin 200 asiakkaan tulkkilistat. Tulkkilistoja voi jatkossa täydentää tarpeen mukaan.
Kelasta ja oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta saa apua tulkkilistojen laadintaan.

Tilastot
Kelan tilastojen mukaan tämän vuoden alussa kuulovammaisten tilauksista on toteutunut 97,3%, kuulonäkövammaisten 94,7% ja puhevammaisten 87,5%. Tällä hetkellä kirjoitustulkkauksen resurssi näyttää liian pieneltä ja tilannetta seurataan.

Palautekanavat
Kelan edustajat toivoivat tilauksia koskevat palautteet suoraan Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen (VATU-keskus) vatu@kela.fi.
Muut asiakaspalautteet voi laittaa Kelan asiakaspalautekanavan kautta osoitteessa http://www.kela.fi/palaute.
Palautetta voi antaa myös oikeuksienvalvonnan asiantuntijoille eteenpäin välitettäväksi.
Kelassa suunnitellaan myös usein kysytyt kysymykset -palstaa, sillä palautetta on tullut runsaasti.


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 26.1.2018 Webmaster