A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Ajankohtaista | Kevätkokouksen päätökset

Kevätkokouksen päätökset

Suomen Kuurosokeat ry:n kevätkokous 2018 pidettiin tänä vuonna Tampereella 21.4. Paikkana oli hotelli Scandic Rosendahl. Kokoukseen osallistui kuurosokeita eri puolilta Suomea. Lisäksi paikalla oli tulkkeja ja työntekijöitä.

Tärkeimpiä päätettäviä asioita olivat muutos hallituksen talousvaltuuksiin, tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen sekä vuosikertomuksen hyväksyminen.

Suomen Kuurosokeat ry:n puheenjohtaja Tuula Hartikainen avasi kokouksen ja tilaisuuden alussa jaettiin huomionosoitukset.

Läsnäolijat todettiin nimenhuudon perusteella. Paikalla oli 25 varsinaista jäsentä ja 4 omaisjäsentä, joilla ei ole äänioikeutta. Lisäksi paikalla oli yksi henkilö, joka ei ole yhdistyksen jäsen. Paikalla oli yhteensä 25 äänioikeutettua jäsentä. Kokous totesi kevätkokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen aluksi valittiin kokouksen toimihenkilöt: sihteeri, ääntenlaskijat, pöytäkirjantarkistajat ja puheenjohtaja, joka oli Markku Möttönen. Kevätkokous vahvisti esityslistan, jonka mukaan edettiin.

Taloussäännössä ei ole aikaisemmin ollut hallitukselle määriteltyä hankintojen euromääräistä ylärajaa. Kevätkokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti lisätä uuteen taloussääntöön ylärajaksi 80 000 euroa hankinnoille, jotka eivät sisälly talousarvioon. Tätä isommat hankinnat, jotka eivät sisälly talousarvioon tuodaan vuosikokouksen päätettäväksi.

Vuosikertomus käsiteltiin otsikoittain. Kevätkokous hyväksyi hallituksen kertomuksen yhdistyksen toiminnasta kalenterivuodelta 2017 yhdellä tekstikorjauksella.

Kokouksessa käytiin läpi 2017 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Tilintarkastajat eivät olleet löytäneet moitittavaa tarkastuskertomuksessa, joten kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen ja hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Muita käsiteltäviä asioita ei ollut, joten Markku Möttönen päätti kokouksen.

Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 18.5.2018 Webmaster