A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Ajankohtaista | Suomen Kuurosokeat ry:n vaaliteesit

Suomen Kuurosokeat ry:n vaaliteesit 2019

Yhdenvertainen osallistuminen ja liikkumisen vapaus turvattava

Yhdenvertaisen osallistumisen mahdollistamiseksi kuulonäkövammaiset ja kuurosokeat henkilöt tarvitsevat toimivia palveluja vammansa vuoksi työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen.

Suomi on ratifioinut vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, joka korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen mukaan vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Suomen Kuurosokeat ry kannattaa tätä kansalaisaloitetta.

Vammaisten henkilöiden koko elämän mittaiset välttämättömät palvelut tulee jättää kilpailutuksen ulkopuolelle. Näitä ovat esimerkiksi palveluasuminen, henkilökohtainen apu, apuvälineet, tulkkauspalvelut ja kuljetuspalvelut.

Toimivat tulkkauspalvelut

Yksilölliset kommunikaatiotavat huomioiva tulkkauspalvelu mahdollistaa kuulonäkövammaisen henkilön yhdenvertaisen aseman yhteiskunnassa. Tämä tarkoittaa mm. viittomista sopivalta etäisyydeltä tai kapeaan näkökenttään, taktiiliviittomista, puheentoistoa, kirjoitustulkkausta, opastusta ja ympäristön kuvailua.

Yksilöllisen tulkkauspalvelun riittävyys ja saatavuus on turvattava joustavasti kaikille käyttäjille asuinpaikasta riippumatta.

Toimivat vammaisten kuljetuspalvelut osana liikkumisen vapautta

Kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden henkilöiden on voitava luottaa turvalliseen ja riittävään kuljetuspalveluun. Sen toteuttamisen lähtökohtana tulee olla asiakkaan oikeus vapaaseen liikkumiseen, joka edellyttää yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Tarpeellisia mukautuksia ovat esimerkiksi vakiotaksin käyttö ja kyytien yhdistelykielto.

Kuljettajien paikallistuntemus ja suomen kielen taito tulee säilyä ammattipätevyysvaatimuksissa. Turvallinen kuljetuspalvelu edellyttää kuljettajalta myös matkustajan toimintarajoitteiden huomioimista, joka voidaan taata mm. kuljettajakoulutusten ja järjestöyhteistyön avulla. Kuljetuspalvelut on turvattava asuinpaikasta riippumatta.

Vaaliteesit voi ladata myös PDF-muodossa tästä

Taktiili viittomakieli kädestä käteen

Kuvassa taktiilia viittomakieltä kädestä käteen.


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 26.3.2019 Webmaster