A- | A+ | Sivukartta
 

Riitta Lahtinen, kommunikaatiopäällikkö, KT

Työskennellyt kuurosokeiden ja kuurojen yhteisössä 30 vuotta erilaisissa kuntoutuksen, oppimateriaalin tuottamisen ja kommunikaation kehittämisen projekteissa.

Erilaisten ammatillisten koulutusten kautta perehtynyt kommunikaatiokysymyksiin, erilaisiin kommunikaatiomenetelmiin ja näkövammaisten ympäristöön orientoitumiseen ja kuvailuun.

Väitöskirjatyö käsitteli kuurosokeiden haptiiseja, kehollisia viestejä ja niiden kieliopillisia elementtejä, hapteemeja. Tutkimustyö jatkuu kosketusaistin ja orientaation alueelta. Kouluttanut 20 vuoden ajan kommunikaation eri muotoja kuurosokeille henkilöille, lähihenkilöille ja eri ammattiryhmille sekä Suomessa että ulkomailla. Erityisalueina haptiisit, kuvailu, opastus ja ympäristöön orientoituminen, joista kehittänyt opetuskokonaisuuksia yliopistoihin ja ammatilliseen koulutukseen. Asiantuntijuuden ohella henkilökohtainen kokemus kuurosokeutumisen aiheuttamista muutoksista perheen arjen toiminnoissa. Kirjoittanut näistä aiheista useita kirjoja.

Riitta Lahtinen, KT
kommunikaatiopäällikkö,
liikkumistaidon ja näönkäytön ohjaaja,
viittomakielentulkki, kuvailutulkki
Suomen Kuurosokeat ry
Kommunikaatiopalvelut

0400 624 307
riitta.lahtinen@kuurosokeat.fi

Postiosoite: PL 40, 00030 IIRIS

Käyntiosoite: Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Riitta Lahtinen
Riitta Lahtinen

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 13.12.2013 Webmaster