A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Palvelut | Asumispalvelut | Toimintakyvyn arviointi

Toimintakyvyn arviointi

Suomen Kuurosokeat ry:n kuntoutumis- ja asumispalvelut toteuttavat asiakaslähtöisiä toimintakyvyn arviointijaksoja Tampereella Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa. 12 vuorokauden mittainen arviointijakso ja sen tulokset tukevat sekä asiakasta että kuntaa asumiseen ja asumisen tukitoimiin liittyvässä päätöksenteossa.

Kohderyhmät
Kuurosokeiden Toimintakeskuksen toimintakyvyn arviointijakso on tarkoitettu täysi-ikäisille kuurosokeille ja kuuroille henkilöille. Jaksolle tulon lähtökohtana voi olla joko kotona asumista tukevien palvelujen- ja tukitoimien tarpeen kartoittaminen tai koeasuminen Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa palveluasumisen piiriin hakeutumista ajatellen. Arviointi on erityisen hyödyllinen nuorille, jotka harkitsevat omaan kotiin muuttamista, kuulonäkövammaisille, joilla on etenevä kaksoisaistivamma ja henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt tai heikentymässä ikääntymisen tai sairauksien vuoksi.

Sisältö ja toteutus
Arviointijaksolla asiakas asuu Kuurosokeiden Toimintakeskuksen asunnossa. Arviointia varten tehdään erillinen päiväohjelma ja sen ulkopuolella asiakas on ympärivuorokautisten asumisen palvelujen piirissä. Jakson jälkeen asiakas ja kotikunta saavat koosteen arvioinnin tuloksista. Kooste sisältää arvioinnin lisäksi suosituksen tarvittavista palveluista ja muista tukitoimista.

Jaksosta vastaa kuntoutumis- ja asumispalvelujen moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu sosionomi, toimintaterapeutti, fysioterapeutti (myös liikkumistaidon ja näönkäytön ohjaaja), kommunikaatioasiantuntija, sairaanhoitaja ja vastuuohjaajana toimiva lähihoitaja. Arviointi tapahtuu asiakkaan kielellä (suomi tai viittomakieli) ja kommunikaatiotavoilla aistien tilanne huomioon ottaen. Jaksolla käytettävät päämittarit ovat kotihoidon RAI ja järjestön kehittämä kuurosokeiden seurannaisvaikutuksiin keskittyvä mittari. Lisäksi tarvittaessa käytetään suppeampia mittareita mm. fyysisen toimintakyvyn, muisti- ja ajattelutoimintojen ja sosiaalisen verkoston kartoittamiseen.

Hakeminen
Asiakas hakee arviointia varten maksusitoumuksen kunnalta. Maksusitoumuksen saatuaan hän ottaa yhteyttä arviointijakson yhteyshenkilöön. Jaksolle tulee hakeutua vähintään kolme viikkoa ennen sen alkamista.

Yhteyshenkilö
Hanna Tenhunen
sosionomi
040 5110 287

Risto Hoikkanen
kuntoutumis- ja asumispalvelujohtaja
040 566 1371

Toimintakyvyn arviointi -esite (pdf)


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 25.6.2015 Webmaster