A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Palvelut | IT-palvelut | IT-viittomat | IT-viittomat-sivusto

IT-viittomat-sivusto


IT-viittomat-sivusto sisältää noin 215 tietokoneen käyttöön liittyvää viittomaa. Viittomat on luotu Suomen Kuurosokeat ry:n Tieto- ja viestintäteknologian tukipalveluissa. Viittomien keräys- ja kehitystyötä on tehty vuodesta 2003 alkaen.

IT-viittomien keräys- ja kehitystyössä on ollut mukana erilaisia ryhmiä: Suomen Kuurosokeat ry:n Tieto- ja viestintäteknologian tukipalvelujen työntekijöitä, kuurosokeita asiakkaita ja viittomakielen tulkkeja.

IT-viittomien keräys- ja kehitystyön tavoitteena on ollut parantaa viittomakieltä ja viitottua puhetta käyttävien kuurosokeiden asiakkaiden mahdollisuuksia saada IT-palveluita omalla kielellään ja kommunikaatiotavallaan. Tavoitteena on ollut myös parantaa asiakkaiden tietokoneen käyttömahdollisuuksia tekemällä alan termistöä tutuksi asiakkaiden omalla kielellä ja heidän kommunikaationsa lähtökohdista.

IT-viittomia käytetään IT-koulutuksessa, kuntoutusohjauksessa ja IT-asiantuntijoiden työssä. IT-viittomistosta hyötyvät myös viittomakielen tulkit, jotka tarvitsevat alan erityissanastoa työssään.

Tuotteen esittely

IT-viittomista osa on tavallisia tietotekniikan peruskäsitteitä, joita näkee myös viittomakielisten kuurojen käytössä. Osa on IT-koulutustilanteissa syntyneitä viittomia. Jotkut käsitteistä on luotu kuurosokeiden tietokoneen käyttöön liittyviä erityistilanteita varten.

Viittomien valinnassa on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota niiden merkitysvastaavuuteen. Lisäksi on haluttu kunnioittaa suomalaisen viittomakielen rakennetta. Lisäksi kuurosokeusnäkökulma on ollut tärkeä, esimerkkinä tästä näkövamman vaikutukset viittomisen hahmottamiseen. Myös taktiilisti viittovien asiakkaiden näkökulma on huomioitu.

IT-viittomisto sisältää myös joukon kehoviittomia, jotka on luotu tietokoneen käytön ohjaustilanteita varten. Kehoviittomat ovat muodostuneet Windows –tietokoneen näppäimistön komentonäppäinten viittomista, jotka ovat myös osa IT-viittomistoa. Komentonäppäinten viittomien merkityksen siirrettävyyteen on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota kehoviittomien valinnassa. On pyritty siihen, että komentonäppäimen viittoma ja kehoviittoma olisivat helppo yhdistää toisiinsa. Komentonäppäinten viittomat ja niiden keholle tehtävät muodot, kehoviittomat ovat aktiivisesti käytössä erityisesti IT-koulutusviikkojen aikana sekä kuntoutuksen ohjaustilanteissa.

Oheismateriaali ja koulutustoiminta

IT-viittomien keräys- ja kehitystyön aikana on syntynyt viittomiin liittyvää oheismateriaalia. Viittomista on olemassa aihealueittain koottuja sanalistoja. Viittomien rakenteesta on tehty suomenkielisiä tekstikuvauksia.

IT-viittomia opetetaan Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa kuulonäkövammaisille ja kuurosokeille suunnatuilla IT-koulutusviikoilla. Viittomia voi opiskella myös yksilöllisillä kurssijaksoilla. Kuurosokeat saavat materiaalia IT-viittomien koulutus- ja ohjaustilanteissa.

IT-viittomista järjestetään tarvittaessa erilaisia ryhmämuotoisia koulutustilaisuuksia. Koulutusta on tarjolla Suomen Kuurosokeat ry:n työntekijöiden lisäksi myös muille tahoille, kuten viittomakielen tulkeille, jotka tarvitsevat tietokoneen käyttöön liittyviä viittomia omassa työssään.

Materiaali- ja koulutusasioissa yhteyttä voi ottaa Suomen Kuurosokeat ry:n Tieto- ja viestintäteknologian tukipalveluiden IT-koulutukseen: it-koulutus@kuurosokeat.fi

Suomen Kuurosokeat ry:n tieto- ja viestintäteknologian tukipalvelut kiittää kuurosokeita asiakkaita ja kuurosokeiden parissa työskenteleviä työtämme koskevista kommenteista. Kiitos myös viittomakielen tulkeille heidän kiinnostuksestaan työtämme kohtaan. Keräys- ja kehitystyö jatkuu edelleen. Kommentit ja IT-viittomiin liittyvät ehdotukset ovat tervetulleita.

Tampereella 11.12.2013

Suomen Kuurosokeat ry:n Tieto- ja viestintäteknologian tukipalvelut, IT-koulutusJaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 14.2.2014 Webmaster