A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Palvelut | Kommunikaatiopalvelut | Julkaisut | Kommunikaatioon liittyviä julkaisuja

Kommunikaatioon liittyviä julkaisuja

Julkaisuja alettiin tuottaa Kommunikaatioprojektissa, jonka selvitysten pohjalta Kommunikaatiopalvelut aloitti vuonna 2006 yhdistyksen uutena toimintana.

Tuomi, Emmi & Lahtinen Riitta (2018) ”Tvåspråkige Santeri - att byta mellan språk”, s. 157-162.Hvis du kan se det, kan du understotte det. En bok om taktilt språk.” NVC. Linkki

- Laskettelussa käytettäviä sosiaalisia pikaviestejä (pdf)
Kirjoittaneet Jaana Engblom, Rimma Joenperä ja Riitta Lahtinen (2013).

- Lahtinen, R. 2003. Taktiilien sormiaakkosten opetuskokeilu. Yhteenveto pilottiryhmien opetuksesta. Suomen Kuurosokeat ry. Julkaisuja B1/2003, raportti 1. Cityoffset Oy, Tampere.

- Lahtinen, R. 2004. Sujuva tulkkaus. ”Mitä on kuurosokeille tulkkaus?” Kuurosokeiden tulkkipalvelujen käyttäjien haastattelu. Kirjassa Voimaa ammattilaiselle. (Toim.) Karinen, M. Viittomakielentulkkien työelämä-projekti 2001-2003. Humak, Sarja B, projektiraportit ja selvitykset 1/2003, 43-51.

- Mesch, J. 2004. Viitotaan yhdessä – tietoa taktiilista viittomakielestä. Suomen Kuurosokeat ry. Julkaisuja A3. Cityoffset, Tampere.

- Lahtinen, R. 2004. Sujuva tulkkaus kuurosokeille. Selvitys kuurosokeiden tulkinkäytön kokemuksista. Suomen Kuurosokeat ry. Julkaisuja B2, raportti 2. Cityoffset, Tampere.

- Lahtinen, R. & Marttila, J. 2004. Sujuva tulkkaus kuurosokeille 2 - selvitys tulkeille tehdystä kyselystä. Suomen Kuurosokeat ry, julkaisuja B3 / 2004, raportti 3. Cityoffset, Tampere.

- Kovanen, M. ja Lahtinen, R. 2006. Kohdataan ja kommunikoidaan – tietoa taktiiliviittomisesta ja sen opettamisesta. Suomen Kuurosokeat ry. Julkaisuja A5/2006. ISBN 952-9713-36-3.

- Lahtinen, Riitta 2005, Sosiaaliset pikaviestit. Julkaisuja A4/2005. ISSN 1456-8209. ISSN 1456-8209. ISBN 952-9713-34-7. Julkaisun ruotsinkielinen käännös löytyy pdf-tiedostona Pohjoismaisen kuurosokeiden henkilöstön koulutuskeskus NUD:in sivuilta osoitteesta www.nud.dk/publikationer/48.

- Ylitalo, Anne 2006: Muuttuva kommunikaatio. Kokoelma kuurosokeiden kokemuksia heidän käyttämistään kommunikaatiomenetelmistä ja niiden muuttumisesta elämän eri vaiheissa. Suomen Kuurosokeat ry:n julkaisuja A5(A6)/2006. ISBN: 978-952-9713-39-8.

Taktiilit sormiaakkoset -materiaali (Tuotettu Kommunikaatioprojektissa)

- Taktiilit sormiaakkoset verkossa
- Taktiilit sormiaakkoset -tiedote/juliste A4
- Taktiilit sormiaakkoset -juliste A3 (Tuntosarvi-lehden 01/2005 liite)
- Taktiilit sormiaakkoset -juliste A2

Myytävien julkaisujen luettelo.Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Laskettelussa käytettäviä sosiaalisia pikaviestejä
Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 18.12.2018 Webmaster