A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Suomen Kuurosokeat ry | Vaikuttaminen | Julkilausumat | Julkilausumat

Julkilausumat

Kuurosokeiden palveluja ei saa heikentää taloudellisesti vaikeinakaan aikoina

Suomen Kuurosokeat ry on huolestunut kiristyneen taloustilanteen vaikutuksista kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten saamiin yksilöllisiin palveluihin. Järjestö pitää tärkeänä, että he saavat jatkossakin tulkkaus-, kuljetus- ja henkilökohtaisen avun palveluita sekä kuntoutusta. Tuleva sosiaali- ja terveyshuollon uudistus (sote) ei saa heikentää kyseisten palveluiden toteutusta ja rahoitusta.

Järjestön toiminnan, rahoituksen ja olemassaolon turvaaminen on kuurosokeiden yhteisön oikeuksien valvonnan edellytys. Nämä turvaavat kuurosokean ihmisen osallistumista yhteiskuntaan.

Kuurosokeiden ryhmä on hyvin monimuotoinen ja kommunikointi on moninaista. Siksi on huolehdittava, että kuurosokea saa halutessaan toivetulkin, joka osaa kullekin asiakkaalle sopivia kommunikointimenetelmiä. Tulkkien välitysjärjestelmän on oltava nopea ja toimiva, jotta tulkin voi saada lyhyelläkin varoitusajalla.

Järjestö pitää tärkeänä, että kuurosokeat voivat vastaanottaa tietoa ja käyttää muun muassa julkishallinnon palveluja esteettömästi. Viranomaisten päätökset pitää antaa asiakkaan omalla kielellä. Kuurosokealla tulee olla mahdollisuus saada yksilöllisten tarpeidensa mukaiset tietokoneen ja muiden laitteiden apuvälineet sekä -ohjelmistot ja niiden käytön yksilöllinen ohjaus.
Kuurosokeiden itsemääräämisoikeus asumismuodosta ja asumispaikkakunnasta pitää ottaa huomioon palveluasumiseen liittyvissä päätöksissä.

Edellä mainitut seikat ovat olennaisia yhdenvertaisuuden ja Suomessa vuonna 2016 ratifioidun YK:n vammaisten ihmissoikeussopimuksen kannalta. Järjestö katsoo, että kuurosokeita ja kuulonäkövammaisia on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa. Järjestö on perustettu vuonna 1971.

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 27.11.2016. 

Aikaisemmat julkilausumat

 • Julkilausuma vuodelle 2016

 • Saavutettavuus edistää kuurosokeiden osallistumista (2012-2013)

 • Kuurosokeille oikeus turvalliseen asuin- ja elinympäristöön (2010-2011)

 • Kuurosokeilla oltava oikeus koulutukseen ja työllistymiseen (2008-2009)

 • Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

  Sivun alkuun

  Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
  Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

  Päivitetty: 8.12.2016 Webmaster