A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Tietoa kuurosokeudesta | Kuurosokeiden määrä Suomessa

Kuurosokeiden määrä Suomessa

Kuurosokeiden / kuulonäkövammaisten tarkkaa määrää Suomessa on vaikea tietää. Viimeisimmän Näkövammaisten sosiaalinen asema Suomessa – julkaisun (2013) mukaan Näkövammarekisterin tiedossa on 850 sellaista henkilöä, joilla on kuulo- ja näkövamman yhdistelmä. Kuulon ja näön yhteisvaikutuksen tunnistaminen ei kuitenkaan ole aukotonta, joten on oletettavissa, että kuulonäkövammaisia on tätä enemmän. Varsinkin ikääntymisen mukanaan tuoma kuulon ja näön toimintarajoitteen yhdistelmä kohtaa yhä useampaa ikääntyneiden määrän lisääntyessä. Geriatri Lupsakon vuonna 2000 tekemän väitöskirjan mukaan 75+ ikäryhmästä yhdistetty kuulonäkövamma olisi 7 %:lla ikääntyneistä.

Suomen Kuurosokeat ry:n tiedossa ja osittain palveluiden piirissä on vajaat 800 kuulonäkövammaista. Luku sisältää sekä syntymästään kuulonäkövammaiset että myöhemmin kuulonäkövammautuneet . Syntymästään kuulonäkövammaisten puolella tiedetään laitoksissa olevan monivammaisia asukkaita, jotka eivät kuulu toistaiseksi Kelan kuntoutuksen piiriin eikä heillä ole tunnistettu kuulonäkövamman yhdistelmää.


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 19.11.2013 Webmaster