A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Tietoa kuurosokeudesta | Kommunikaatiomenetelmät | Kommunikaatiomenetelmät

Kuurosokeiden kommunikaatiomenetelmät

Kuurosokean henkilökohtaisiin kommunikaatiomenetelmiin vaikuttavat hänen näkönsä ja kuulonsa tilanne, hänen käytössään olevat kielet sekä koko vuorovaikutustilanteeseen osallistuvien muiden henkilöiden kielelliset tilanteet ja ympäristön fyysiset olosuhteet. Kuurosokeiden ryhmässä käytetään kaikkia Suomessa puhuttuja ja viitottuja kieliä. Toisaalta heidän joukossaan on kaksikielisiä, jotka käyttävät esimerkiksi suomea ja suomalaista viittomakieltä, sekä monikielisiä, jotka käyttävät sujuvasti useampia kieliä. Lisäksi monet kuurosokeat hyödyntävät kommunikaatiossaan erilaisia tuntoaistinvaraisia kielten vastaanoton keinoja ja niin sanottuja sosiaalishaptisia menetelmiä.


Kommunikaatiomenetelmät
Puhutut ja viitotut kielet
Kuuloaistilla eli auditiivisesti vastaanotettavat menetelmät
Näköaistilla eli visuaalisesti vastaanotettavat menetelmät
Tuntoaistilla eli taktiilisti vastaanotettavat menetelmät


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 11.12.2013 Webmaster