A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Palvelut | Kommunikaatiopalvelut | Opetus ja koulutus

Opetus ja koulutus

Opetuksen ja koulutuksen tavoitteena on itsenäisen toiminnallisuuden lisääminen ja tietotaitojen harjoittelu. Kommunikaatio-opetusta antavien henkilöiden koulutus- ja tukijärjestelmä on tässä tukena.

Opetuksen ja koulutuksen kehittäminen sisältää opetuskokonaisuuksien suunnittelua, kehittämistä, opettamista, arviointia ja materiaalien tuottamista.
Kommunikaatiopalvelut osallistuu myös kansallisen ja kansainvälisen kuurosokeuskoulutuksen kehittämiseen.

Koulutuksen ohjauspalvelut suuntautuvat eri puolilla Suomea

- eri-ikäisille kuurosokeille henkilöille, heidän omaisilleen ja lähiyhteisölleen
- kuurosokeiden parissa työskenteleville ammattihenkilöstölle
- alan opiskelijoille
- kuurojen yhteisöille ja kuulovamma-alan työntekijöille
- näkövammaisille ja näkövammaisalan työntekijöille sekä muille yhteistyötahoille (ammattioppilaitokset, yliopistot) ja eri järjestöille.

Kuurosokeat kommunikaatiokouluttajat

Kuurosokeat kommunikaatiokouluttajat ovat perehtyneet usean vuoden ajan kuurosokeiden henkilöiden kommunikaatiomenetelmiin. He ovat opiskelleet kommunikaatioon liittyviä teemoja eri näkökulmista.

Perehtymisen aikana kommunikaatiokouluttajat ovat syventäneet tietämystään eri kiinnostuksen alueilta. He ovat kirjoittaneet aiheesta artikkeleita alan lehtiin, luennoineet seminaareissa sekä osallistuneet materiaalin tuottamiseen ja analysoimiseen. Näitä ovat olleet mm. kosketus arjessa ja tiedonsaannissa, viittominen kaventuneessa näkökentässä ja taktiilisti, sosiaalisten pikaviestien käyttö arjessa ja tulkkaustilanteissa sekä monipuolinen aistien käyttäminen.

Kommunikaatiokouluttajat ovat toimineet aktiivisesti Kommunikaatio- ja Tulkinkäyttö tutuksi -projektien ohjausryhmissä. Lisäksi he ovat kouluttautuneet TUPA-koulutuksessa tulkinkäytön kouluttajiksi ja tulkkirekisterikokeen vastaanottajiksi.

TUPA- ja kommunikaatiokouluttajia voi tilata luennoimaan ja kouluttamaan erilaisiin tilaisuuksiin kuten seminaareihin, kursseille, kuurosokeiden kerhoihin, päivätoimintaan jne. Kohderyhminä voivat olla niin kuurosokeat henkilöt ja heidän lähiyhteisönsä kuin ammattihenkilöstö ja oppilaitokset. Työmuotoina voivat olla yksilö- tai ryhmäopetus.

TUPA- ja kommunikaatiokouluttajien luentoaiheisiin liittyy omakohtaisia kokemuksia ja analyysiä kommunikaation muutoksista, kommunikaatiotilanteiden hallinnasta ja henkilökohtaisista tulkkaustilanteista.

TUPA- ja kommunikaatiokouluttajat ja heidän perehtymisalueensa:

Tuija Mustonen, Helsinki: taktiiliviittomakieli (perustuu Johanna Meschin Viitotaan yhdessä – tietoa taktiilista viittomakielestä kirjaan), taktiilit sormiaakkoset, viittominen kapean näkökentän alueella. Järjestää koulutusta em. aiheista mm. Kuurojen Kansanopistosa.

Pirkko Pölönen, Joensuu: sosiaaliset pikaviestit (perustuu Riitta Lahtisen Sosiaaliset pikaviestit –kirjaan), kosketuksen merkitys, sisäkorvaistutteen tuomia muutoksia kommunikaatiotilanteessa

Eila Särkimäki, Helsinki: kosketuksella saatu tieto arjessa, kuurosokeutumiseen liittyviä kokemuksia ja pohdintoja, sisäkorvaistutteella kuuleminen

Vuonna 2014 kouluttautuu uusia tulkkirekisterikokeen vastaanottajia.


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 3.12.2013 Webmaster