A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Suomen Kuurosokeat ry | Organisaatio

Organisaatio

Suomen Kuurosokeat ry:n organisaatiokaavio sekä sanallinen kuvaus ja perustelut

Kuvassa on ylimpänä vuosikokous, sen alapuolella hallitus. Vuosikokouksen ja hallituksen laatikot ovat pitkiä ja kapeita. Se tarkoittaa, että vuosikokous ja hallitus vastaavat järjestön molemmista organisaatioista kokonaisuutena. Näiden kahden laatikon alla on kaksi suurta laatikkoa rinnakkain: järjestötoiminta ja kuntoutumis- ja asumispalvelut. Kummallakin organisaatiolla on oma johtajansa, järjestötoiminnalla järjestöjohtaja ja kuntoutumis- ja asumispalveluilla kuntoutumis- ja asumispalvelujohtaja (yhtiöittämisen toteutuessa nimikkeeksi tulee toimitusjohtaja). Organisaatioilla ei ole yhteisiä rakenteita tai henkilöstöresursseja, vaan kumpikin kokonaisuus muodostaa hallinnollisesti ja toiminnallisesti oman organisaationsa.

Järjestötoiminta

Järjestöjohtaja vastaa STEA-rahoitteisesta järjestötoiminnasta. Siksi nimike järjestöjohtaja kuvaa hyvin tehtävää. STEA:n rahoittaman organisaation kokonaisuudet ovat:
1. aluepalvelut
2. jäsen- ja järjestöpalvelut
3. kommunikaatiopalvelut
4. ICT-tukipalvelut.

Järjestötoiminnan organisaatio on rakennettu niin, että keskiössä on kuurosokea henkilö. Jäsen- ja järjestöpalvelut tarjoavat vertaistukea, virikkeitä ja elämyksiä kerhotoiminnan, viriketoiminnan sekä nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimintojen kautta. Aluepalvelut ohjaavat ja tukevat kuurosokeaa henkilöä tarvittavien palvelujen ja vertaistuen piiriin. Kommunikaatiopalvelut tukee, ohjaa ja kouluttaa kuurosokeaa, hänen lähiverkostoaan ja kuurosokeusalan ammattilaisia kommunikaatioon liittyvissä asioissa. ICT- tukipalvelut tukee kuurosokean henkilön tiedonsaantia, asiointia ja vuorovaikutusta muun maailman kanssa. Järjestöjohtaja vastaa järjestön toiminnasta kokonaisuutena. Asiakaspalvelujen lisäksi tarvitaan erilaisia hallinnollisia ja toiminnallisia tukirakenteita, jotka mahdollistavat asiakastyöntekijöiden keskittymistä omaan päätehtäväänsä eli kuurosokean henkilön kohtaamiseen ja tukemiseen.

STEA:n rahoittamassa organisaatiossa on huomioitu rahoituksen väheneminen. Aluepalvelut on kohdennettu avustus, jossa on yhdistetty aluesihteerityön ja kotikuntatyön palvelut RAY:n tekemän päätöksen mukaisesti. Tämän avustuskohteen tukitaso putoaa asteittain. Vuoden 2018 aikana avustus pienenee vielä 100 000 euroa verrattuna vuoden 2017 avustustasoon. Palvelun esimies on aluepäällikkö asemapaikkanaan Tampere.

Jäsen- ja järjestöpalvelut rahoitetaan osittain yleisavustuksella ja osittain viriketoiminnan kohdennetulla avustuksella. Jäsen- ja järjestöpalvelut toimivat suoraan järjestöjohtajan alaisuudessa, niillä ei ole omaa päällikköä. Viestintä- ja viriketoiminta sisältyvät järjestöpalvelujen kokonaisuuteen. Yleisavustuksella rahoitetaan myös järjestön hallintoon liittyviä toimintoja.
Kommunikaatiopalvelut saa kohdennettua avustusta. Kommunikaatiopalvelujen toiminnasta vastaa kommunikaatiopäällikkö.

ICT-tukipalvelut saa kohdennettua avustusta. Tukipalvelujen toiminnasta vastaa IT-päällikkö.

Kuntoutumis- ja asumispalvelut:

Kuntoutumis- ja asumispalvelujohtaja vastaa kuntoutumis- ja asumispalveluista.
Kuntoutumis- ja asumispalveluilla on kolme yksikköä: asumisen palvelut, kuntoutus ja täysihoito. Kaaviossa ne on asetettu rinnakkain.
Yksiköiden alapuolelle on sijoitettu organisaation yhteiset talouden ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut.


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 11.7.2018 Webmaster