A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Suomen Kuurosokeat ry | Organisaatio

Organisaatio

Suomen Kuurosokeat ry:n varsinaiset jäsenet käyttävät järjestössä ylintä päätäntävaltaa. Jäsenistö kokoontuu kaksi kertaa vuodessa: kevätkokouksessa ja syyskokouksessa. Syyskokous valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Järjestöä johtaa toiminnanjohtaja tukenaan johtoryhmä.

Keskustoimisto Helsingissä on hallinnon keskus, jossa sijaitsevat myös taloushallintopalvelut, järjestö- ja jäsenpalvelut sekä kommunikaatiopalvelut.

Kuntoutumis- ja asumispalveluiden yksiköt ovat Kuurosokeiden Toimintakeskus Tampereella ja Kuulonäkövammaisten Kuntoutumiskeskus Jyväskylässä. Toimintakeskus tuottaa asumispalvelua ja kuntoutusta kuurosokeille aikuisille. Kuulonäkövammaisten Kuntoutumiskeskus keskittyy kuntoutustoiminnassaan kuulonäkövammaisiin lapsiin ja nuoriin sekä syntymästään kuurosokeisiin.

Tieto- ja viestintäteknologian tukipalvelut ovat koko maan kattava IT-tukea ja koulutusta tuottava palvelumuoto. Järjestö- ja jäsenpalveluihin kuuluvat valtakunnallinen ja alueellinen järjestötoiminta sekä tiedotus- ja lehtitoiminta. Alueellinen järjestötoiminta sisältää eri puolilla Suomea järjestetyn sosiaalisen viriketoiminnan sekä kuurosokeiden kerhotoiminnan.

Aluesihteeripalvelut ovat lähellä kuurosokeaa asiakasta. Eri puolella Suomea toimivat aluesihteerit tukevat kuurosokeiden toimintaedellytyksiä tiedottamalla kuurosokeille kuuluvista oikeuksista ja ohjaamalla heitä asiakkaan elämäntilanteeseen sopiviin palveluihin.

Raha-automaattiyhdistyksen avustus kattaa hieman yli puolet toiminnan kuluista. Kela ostaa järjestöltä kuntoutumispalveluja ja kunnat asumispalveluja. Taloudellista tukea saadaan myös yksityishenkilöiden lahjoituksista.


Suomen Kuurosokeat ry - organisaatiokaavio

Suomen Kuurosokeat ry:n organisaatiokaavio.Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 7.1.2015 Webmaster