A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Suomen Kuurosokeat ry | Tavoiteohjelma | 2. Yhdistyksen tarkoitus ja arvot

2. Yhdistyksen tarkoitus ja arvot

A. Tarkoitus

Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.

Järjestön tarkoitus on vähentää kuurosokeille ja heidän perheilleen vammasta aiheutuvia haittoja, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kuurosokeiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

B. Järjestömme toimintaa ohjaavia arvoja ovat:

1. Ihmisarvon kunnioittaminen

Jokainen on arvokas omana itsenään. Itsemääräämisoikeus ja yksilön oikeus tehdä omat valinnat elämässään ovat järjestön toiminnan perusta.

2. Osallisuus ja heikomman puolelle asettuminen

Järjestön toiminnassa toteutetaan monimuotoista yhteisöllisyyttä ja osallisuutta huomioiden yksilölliset tarpeet. Järjestö asettuu toiminnassaan heikomman puolelle.

3. Yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden kunnioittaminen

Järjestö arvostaa kielten, kulttuurien, tiedonsaantitapojen ja kommunikaatiomenetelmien moninaisuutta ja yksilöllisyyttä. Yhdessä etsimme ratkaisuja haasteellisiin kommunikaation ja tiedonsaannin tilanteisiin. Kohtaamme ihmiset yhdenvertaisina.

4. Kokemusasiantuntijuus ja ammatillinen osaaminen

Järjestössä arvostetaan omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta. Kokemus, asiantuntijuus ja ammatillinen osaaminen yhdessä ovat järjestön toiminnan ja tuottamien palveluiden perusta. Kokemustiedon ja ammatillisen tiedon yhdistelmästä syntyy järjestön edustama kuurosokeusasiantuntijuus.


*Tavoiteohjelma
*1. Johdanto
*2. Yhdistyksen tarkoitus ja arvot
*3. Kuurosokeiden oikeudet ja järjestön tavoitteet
*4. Tavoiteohjelman toteutumisen seuranta


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 7.1.2015 Webmaster