A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Tietoa kuurosokeudesta | Tulkkauspalvelu | Tulkkauspalvelu

Tulkkauspalvelu

Kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu on tarkoitettu Suomessa asuvalle henkilölle.

Tulkkausta käytetään

- työssä
- opiskelussa (perusopintojen jälkeen)
- asioinnissa
- yhteiskuntaan osallistumisessa
- harrastamisessa ja virkistyksessä.

Kommunikointimenetelmiä ovat esimerkiksi

- suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli
- suomen tai ruotsin mukaan viitottu puhe
- puhetulkkaus
- kirjoitustulkkaus
- muut kommunikaatiotavat.

Kuulonäkövammaisella ja kuurosokealle asiakkaalle tulkkaukseen sisältyvät myös kuvailu ja opastus.

Kuulonäkövammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 360 tuntia vuodessa. Lisätunteja on haettava erikseen. Lisätuntien myöntämisessä otetaan huomioon käyttäjän perustelut ja yksilölliset tarpeet. Tulkkauspalvelun käyttö on maksutonta.

Kelan sivuilta löytyy lisätietoja tulkkauksesta ja niihin liittyvistä hakemuksista. Osa teksteistä löytyy myös viitottuna.

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR)

Suomen Kuurosokeat ry on mukana neljän järjestön ylläpitämässä tulkkitoiminnan yhteistyöryhmässä. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä on tulkki- ja tulkkauspalvelun kehittämiseen keskittynyt yhteistyöelin, joka antaa tulkkipalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia. Viime vuosina vaikuttamistyötä on tehty erityisesti Kelan suuntaan. Tärkeä tehtävä yhteistyöryhmän toiminnassa on tuoda esille asiakaskunnan näkemyksiä ja kokemuksia tulkkipalvelusta kokonaisuudessaan.

Lisätietoa toiminnasta löydät Kuurojen liiton sivuilta Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmästä. Sinne kootaan myös yhteistyöryhmän pöytäkirjat , lausunnot ja tiedotteet sekä selvityspyynnöt .

Hae oikeutta tulkkaukseen sivuilta löytyy linkit

- vammaisten henkilön tulkkauspalveluhakemus TU 1 ja
asiakasprofiililomake TU 10
http://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelut_hae-oikeutta-tulkkaukseen

- Opiskelutulkkausta haetaan erikseen hakemuksella TU 2, joka löytyy linkistä
http://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelut_opiskelutulkkaus

- Tulkkauspalvelu voidaan järjestää myös etätulkkauspalveluna, lisätietoja linkistä
http://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelut_etatulkkaus

- Tulkkauksen hakemisesta ulkomaanmatkalle löytyy lisätietoa linkistä
http://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelut_ulkomaanmatka


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 16.3.2015 Webmaster