A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Suomen Kuurosokeat ry | Vaikuttaminen | Vaikuttamistyö ja oikeuksienvalvonta

Vaikuttamistyö ja oikeuksienvalvonta

Vaikuttamistyö ja oikeuksienvalvonta ovat Suomen Kuurosokeat ry:n perustehtäviä. Järjestön säännöt, tavoiteohjelma, visio ja strategia määrittävät yhdistyksen vaikuttamistyön ja oikeuksienvalvonnan puitteet. Keskeisenä tavoitteena on poistaa kuurosokeille henkilöille ja heidän perheilleen vammasta aiheutuvia haittoja sekä edistää kuurosokeiden henkilöiden tasa-arvoa yhteiskunnassa.

Vaikuttamistyön tavoitteena on, että kuurosokeiden sosiaaliset ja yhteiskunnalliset oikeudet toteutuvat ja että kuurosokeus otetaan huomioon lainsäädäntöä ja palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Oikeuksienvalvonnan tavoitteena on puuttua niihin tilanteisiin, joissa kuurosokeiden oikeuksia loukataan tai ne eivät toteudu täysimääräisesti.

Vaikuttamistyön ja oikeuksienvalvonnan yhteistyöryhmä

Vaikuttamis- ja oikeuksienvalvontatyötä koordinoimaan ja toteuttamaan on nimetty järjestön sisäinen yhteistyöryhmä. Työryhmä tiedottaa sisäisesti ja ulospäin tärkeistä oikeuksienvalvontaan liittyvistä asioista. Se valmistelee lausuntoja yhdessä yhdistyksen hallituksen ja asiantuntijoiden kanssa. Verkostoyhteistyö muiden järjestöjen ja vaikuttajatahojen kanssa on keskeinen työmuoto.

Yhteistyöryhmä ylläpitää oikeuksienvalvonnan tietopankkia, johon kootaan tietoa kuurosokeiden henkilöiden kohtaamista syrjivistä päätöksistä, asenteista sekä menettelyistä, jotka ovat esteenä yhdenvertaisuudelle. Tietopankkiin kootaan hallinto-oikeuksien ennakkopäätöksiä sekä tietoa siitä kuinka syrjiviin päätöksiin voitaisiin puuttua.

Yhteistyöryhmän jäsenet:

Vetäjä aluepäällikkö, HTM Taru Kaaja. Jäsenet: aluesihteeri, sosiaalityöntekijä Marjatta Puromäki ja kuntoutuksesta vastaava sosiaalityöntekijä Kaija Pekkanen. Hallituksen edustajana ryhmässä on varapuheenjohtaja Esko Jäntti.

Yhteydenotot sähköpostitse: oikeuksienvalvonta@kuurosokeat.fiJaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 25.9.2017 Webmaster