Liikkuminen

 

Itsenäinen ja avustettu liikkuminen

Kuurosokeilla henkilöillä on erittäin haastavaa hahmottaa liikkumis- ja toiminta-aluettaan oudossa uudessa ympäristössä. Turvalliseen liikkumiseen tarvitaan usein opastusta, erilaisia apuvälineitä sekä liikkumista ja tilaan orientoitumista helpottavia taitoja. Tutussa ympäristössä liikkumista ja tilan hahmottamista helpottaa liikkumistaidon osaaminen ja hyvin suunniteltu ympäristö.