Kommunikaatio

 

Kuurosokeiden kommunikaatiomenetelmät

Kuurosokean henkilökohtaisiin kommunikaatiomenetelmiin vaikuttavat hänen näkönsä ja kuulonsa tilanne, hänen käytössään olevat kielet sekä koko vuorovaikutustilanteeseen osallistuvien muiden henkilöiden kielelliset tilanteet ja ympäristön fyysiset olosuhteet. Kuurosokeiden ryhmässä käytetään kaikkia Suomessa puhuttuja ja viitottuja kieliä. Toisaalta heidän joukossaan on kaksikielisiä, jotka käyttävät esimerkiksi suomea ja suomalaista viittomakieltä, sekä monikielisiä, jotka käyttävät sujuvasti useampia kieliä. Lisäksi monet kuurosokeat hyödyntävät kommunikaatiossaan erilaisia tuntoaistinvaraisia kielten vastaanoton keinoja ja niin sanottuja sosiaalishaptisia menetelmiä.