Kulttuuri

 

Kuurosokeiden kulttuuri on yhteisön sisällä kehittynyt tapa ottaa kontaktia, kommunikoida, tehdä työtä ja harrastaa sekä osallistua. Kuurosokeat ovat viittomakielisiä, puheella kommunikoivia tai molempia. Yhteisölle on tyypillistä kohtaamistilanteissa ensimmäiseksi selvittää, mikä on toisen kommunikaatio. Kosketus on kuurosokeille monipuolinen viestintämetodi. Kulttuurin kokijoina kuurosokeat ovat yhtä heterogeeninen ryhmä kuin muutkin vähemmistöt, mutta omatoimisen koskettamisen, tunnustelun ja kuvailun merkitys on kuurosokeilla korostunut.

Kulttuurin tekijöinä kuurosokeat ovat innovatiivinen ryhmä: taide perustuu monesti muistiin väreistä ja muodoista, taidetta ei tehdä pelkästään näkeville vaan tunnusteltavaksi myös muille sokeille ja kuurosokeille. Viittomakielisyys tuo omat mausteensa runoihin ja musiikkiin.

Kuurosokeiden kulttuurista on tehty tutkimuksia:

Jesse Karhu: Kuurosokeiden kulttuurista, Pohjois- Savon Opisto, Viittomakielen tulkkilinja, Opinnäytetyö Kevällä 2000. 

Aistit avoinna – elämässä mukana: kuurosokeiden kulttuurin kuvaus, Ritva Rouvinen 2001. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto.