Aiheuttajat

 

Yleisimmin kuurosokeutta ja kuulonäkövammaa aiheuttavat perinnölliset sairaudet Usherin syndrooma ja CHARGE-oireyhtymä.

Väestön ikääntymisen seurauksena kuulonäkövammaisten määrä yhteiskunnassa lisääntyy.

Diagnooseja, jotka aiheuttavat tai joihin saattaa liittyä kuulonäkövamma.

Aakkosellinen diagnoosihakemisto