Asiakkaaksi hakeutuminen

Kuurosokeiden Toimintakeskuksen pihapiiri kesällä. Etualalla rivitaloja, taustalla kerrostalo. Kuvassa myös puita ja pensaita.

Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa tuotetaan asiakkaan elämäntilanteen huomioivaa ympärivuorokautista palveluasumista turvallisessa asuinympäristössä. Palvelukokonaisuus pohjautuu asiakkaan päivittäisiin tarpeisiin.

Käytännön toteutuksessa huomioidaan kommunikaation, tiedonsaannin ja liikkumisen yksilölliset tarpeet. Palveluasumiseen voivat hakeutua eri puolilla Suomea asuvat henkilöt, jotka hyötyvät palveluistamme.

Palveluiden saaminen edellyttää kotikunnan tekemää palveluasumispäätöstä. Palveluasuntoja haetaan asuntohakemuslomakkeella.