Viittomakielistä kotipalvelua

Kotipolku tarjoaa viittomakielistä kotipalvelua Pirkanmaan alueella. Kuvassa Kotipolun sininen auto, jonka ovessa lukee isolla teksti: "Vapaus valita! Viittomakielistä kotipalvelua."

Pirkanmaalaisilla viittomakielisillä ja kuulo- ja näkövammaisilla on mahdollisuus saada kotipalvelua. Kotipolku toimii asiakkaiden omissa asuin- ja toimintaympäristöissä. Palvelussa huomioidaan asiakkaiden elämäntilanne, aistirajoitteet ja yksilöllinen kommunikaatio.

Työntekijä käymässä asiakkaan kotona. Yhdessä käydään läpi kauppalistaa ruokapöydän ääressä.

Kotipolun palvelumuotoja ovat esimerkiksi kuulo- ja / tai kuulonäkövammaisten kotihoito, asiointiapu, viittomakielisen lapsiperheen apu, kotiuttamisen, toipilasajan ja elämän kriisitilanteiden tuki sekä tiedon saannin tukeminen asiakasta itseään koskevissa asioissa.

Kotipolun palveluihin voi anoa kotikunnalta maksusitoumusta, jolloin maksun omavastuuosuus määräytyy kunnan maksupäätöksessä.

Lisätiedot:

Kotipolun koordinaattori, puhelin 040 5603 705 (arkisin kello 8-15)
Työntekijät, puhelin 040 7510 953 tai 040 7320 952 (maanantai-sunnuntai kello 8-20)

Lisätietoja ladattavasta tuotekortista (Powerpoint-esitys):