Sosiaalishaptinen kommunikaatio

 

Nämä sivut kokoavat tutkittua tietoa ja arjen kokemuksia haptiisien eli kosketusviestien käytöstä ja niiden kieliopista, hapteemeista. Sosiaalishaptinen kommunikaatio perustuu KT Riitta Lahtisen Haptisiit ja hapteemit –väitöskirjaan (2008). Sosiaalishaptista kommunikaatiota käyttävät eri-ikäiset ja erilaiset ihmiset osana kommunikaatiotaan.

Kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden lisäksi myös näkövammaiset, kieliongelmaiset ja kehitysvammaiset ovat hyötyneet haptiisien käytöstä. Perheenjäsenet ja alan ammattilaiset käyttävät haptiiseja hyvinkin moninaisissa tilanteissa kommunikaation tukena ja itsenäisenä viestintänä.

Sosiaalishaptista kommunikaatiota käytetään myös muissa maissa. Social-Haptic Communication Network toimii kansainvälisesti DbI (Deafblind International) verkoston osana.