Asiakkaaksi hakeutuminen

 

Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa tuotetaan asiakkaan elämäntilanteen huomioivaa ammattitaitoisesti toteutettua palveluasumista turvallisessa asuinympäristössä. Palvelukokonaisuus pohjautuu asiakkaan päivittäisiin tarpeisiin.

Käytännön toteutuksessa huomioidaan kommunikaation, tiedonsaannin ja liikkumisen yksilölliset tarpeet. Palveluasumista voivat hakea eri puolilla Suomea asuvat henkilöt, jotka oleellisesti hyötyvät tuottamistamme asumispalveluista.

Palveluasumista tarjotaan Toimintakeskuksen alueella niin rivitaloissa kuin kerrostalossa.

Suomen Kuurosokeat ry:n palveluasuntoja haetaan Suomen Kuurosokeat ry:n asuntohakemuslomakkeella.

Palveluasuntoon muuttaminen edellyttää kotikunnan tekemää palveluasumispäätöstä, joko vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaista.