Asiakkaaksi hakeutuminen

Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa tuotetaan asiakkaan elämäntilanteen huomioivaa ympärivuorokautista palveluasumista turvallisessa asuinympäristössä. Palvelukokonaisuus pohjautuu asiakkaan päivittäisiin tarpeisiin.

Käytännön toteutuksessa huomioidaan kommunikaation, tiedonsaannin ja liikkumisen yksilölliset tarpeet. Palveluasumiseen voivat hakeutua eri puolilla Suomea asuvat henkilöt, jotka hyötyvät palveluistamme.

Palveluasumista tarjotaan Toimintakeskuksen alueella niin rivitaloissa kuin kerrostalossa.

Palveluasuntoja haetaan asuntohakemuslomakkeella.

Palveluiden saaminen edellyttää kotikunnan tekemää palveluasumispäätöstä.

Yhteystiedot

Heli Virintie
palveluohjaaja
040 835 8389
heli.virintie(at)kuurosokeat.fi

Risto Hoikkanen
toiminnanjohtaja
040 566 1371
risto.hoikkanen(at)kuurosokeat.fi