Palveluasumista Kämmenlinnassa

Hoitajat avustajat asukkaita päivittäisissä asioissa ja vapaa-ajan toiminnoissa. Kuvassa hoitaja ja asiakas leipovat yhdessä Ristontalon 6. kerroksen yhteisissä tiloissa.

Kämmenlinnan asiakkaille tarjotaan omissa asunnoissa ympärivuorokautista palveluasumista, joka on suunnattu kuulonäkövammaisille sekä kuuroille asiakkaille. Palveluasunnot jakautuvat rivitaloihin ja kerrostaloon, joista 12 palveluasuntoa sijaitsee rivitaloissa ja 15 kerrostalossa. Asunnoissa ja yhteisissä tiloissa kuulo- ja näkövammat on huomioitu mm. valaistuksessa, kontrasteissa, väreissä ja huonekalujen valinnoissa.

Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitaja ja lähihoitajia. Hoitohenkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Kaikkien asiakkaiden kanssa tehdään hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma, jossa asiakkaan kanssa sovitaan palveluiden yksilöllisestä sisällöstä ja nimetään jokaiselle asiakkaalle omahoitaja.

Hoitajat opastavat ja auttavat asiakkaita asiointikäynneillä. Kuvassa on menossa asiakkaan työntekijän kanssa portaita pitkin eläinkauppaan.

Hoitohenkilökunta auttaa asiakkaita päivittäisissä arjen askareissa, asioinneissa Toimintakeskuksen ulkopuolella sekä auttaa muiden tukipalveluiden saamisessa. Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaiden hyvää, omaehtoista ja itsenäistä kotona asumista.

Asukkaita yhteisellä etelänmatkalla. Kuvassa on neljä henkilöä, joiden takana on ihmisen kokoinen ruskea jousiampujapatsas. Lisäksi kuvassa näkyy laaksossa oleva kaupunki ja sininen meri.

Satelliittiasuminen

Kuurosokeiden Toimintakeskus tuottaa asiakkaan elämäntilanteen huomioivaa ammattitaitoisesti toteutettua palveluasumista omaan kotiin. Kotiin tuotettua palveluasumista toteutetaan erikseen sopien Tampereen talousalueella. Palvelukokonaisuus pohjautuu asiakkaan päivittäisiin tarpeisiin ja toteutuksessa huomioidaan kommunikaation, tiedonsaannin ja liikkumisen yksilölliset tarpeet.

Satelliittiasuminen on vammaispalvelulain mukaista palveluasumista, joka on palveluiden osalta asiakkaalle ilmaista. Palvelumaksupäätöstä anotaan kotikunnalta.

Lisätietoa oheisesta tuotekortista (Powerpoint-esitys):

2019 Tuotekortti_Palveluasuminen yleisesite