Viittomakielistä kotipalvelua

 

Kotipolku tarjoaa viittomakielistä kotipalvelua Pirkanmaan alueella. Kuvassa Kotipolun sininen auto, jonka ovessa lukee isolla teksti: Vapaus valita! Viittomakielistä kotipalvelua.

Pirkanmaalaisilla viittomakielisillä ja kuulonäkövammaisilla on mahdollisuus saada kotipalvelua. Kotipolku toimii asiakkaiden omissa asuin- ja toimintaympäristöissä. Palvelussa huomioidaan asiakkaiden elämäntilanne, aistirajoitteet ja yksilöllinen kommunikaatio.

Työntekijä käymässä asiakkaan kotona. Yhdessä käydään läpi kauppalistaa ruokapöydän ääressä.

Kotipolun palvelumuotoja ovat esimerkiksi ikääntyvän kuulo- tai kuulonäkövammaisen kotihoito, asiointiapu, viittomakielisen lapsiperheen apu, kotiuttamisen, toipilasajan ja elämän kriisitilanteiden tuki sekä tiedon saannin tukeminen asiakasta itseään koskevissa asioissa.

Kotipolun palveluihin voi anoa kotikunnalta maksusitoumusta, jolloin maksun omavastuuosuus määräytyy kunnan maksupäätöksessä.

Lisätietoja tuotekortista (Powerpoint-esitys):

2019 Tuotekortti_Kotipolku