Leijon-tupa

 

Ryhmäkoti Leijon-tuvassa asuminen on kodinomaista, yksilöllistä ja erityistarpeet huomioivaa. Tarjoamme tehostettua ympärivuorokautista hoivaa kuuroille ja kuurosokeille henkilöille. Palvelut tapahtuvat asiakkaan omalla kommunikaatiotavalla.

Ryhmäkodissa on 10 vakituiseen asumiseen tarkoitettua huonetta, joissa kussakin on oma WC- ja suihkutila. Lisäksi ryhmäkodissa on yksi intervallikäyttöön tarkoitettu huone. Henkilökuntaan kuuluu lähihoitajia ja sairaanhoitaja. Hoitohenkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Hoitaja letittää asiakkaan hiuksia aamutoimien yhteydessä. Asiakkaan hiuksiin on laitettu upea punainen kukka.

Toimintaamme ohjaa asukaslähtöinen, kunnioittava kohtaaminen. Asukkaat määrittävät päivärytminsä yksilöllisesti ja toteuttavat sitä hoitajien tukemana. Tavoitteena on antaa jokaiselle asukkaallemme tunne siitä, että hän on tasavertainen aikuinen ja määrittelee oman elämänsä raamit. Asukkaita aktivoidaan ja autetaan osallistumaan erilaisiin yhteisiin toimintoihin. Työote on kuntouttava.

Vapaa-ajan viettoa aurinkoisena kesäpäivänä Leijontuvan pihalla. Työntekijä hoitaa kukkia ja keskustelee asiakkaan kanssa.

Asukkaina on kuuroja ja kuurosokeita ikäihmisiä, jotka eivät ikääntymisestä, vammasta tai muusta syystä johtuen kykene enää huolehtimaan päivittäisistä toimistaan. Osaava henkilökunta ohjaa, auttaa ja hoitaa asukkaita hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Leijon-tuvan asukkaat voivat tukipalvelujen turvin asua omassa kodissaan elämänsä loppuun asti.

Leijon-tuvan asukkaaksi tullaan kuntien asiakasohjauksen kautta.

Lisätietoa:

ryhmämuotoisen palveluasumisen tuotekortti

Päivän asioiden läpikäyntiä taktiilisti sormittaen asiakkaan kanssa Leijontuvan yleisissä tiloissa. Asukas istuu pyörätuolissa ja hänellä kaunis hartiahuivi ja sininen hiuskoriste.