Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa ohjelmistojen ja verkossa olevien palvelujen esteettömyyttä kaikille käyttäjille vammasta tai muusta rajoitteesta riippumatta. Saavutettavat palvelut ovat käytettävyydeltään helppoja ja sisällöltään ymmärrettäviä. Verkon palvelujen saavutettavuus määritellään WCAG-standardissa (Web Content Accessibility Guidelines), jota hallinnoi W3C-konsortio.

Saavutettavuusdirektiivi

EU:n saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 22.12.2016. Direktiivi velvoittaa julkisen hallinnon toimijoiden, mutta myös valtion rahoitusta saavien verkkopalvelujen ja esimerkiksi pankkien noudattamaan saavutettavuusstandardeja. Vanhojen, ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen, tulee olla saavutettavuusdirektiivin mukaisia viimeistään 23.9.2020. Uusien verkkosivustojen tulee olla jo nyt saavutettavia. Mobiilisovelluksia vaatimukset koskevat 23.6.2021 alkaen.

Suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto toimii valvontaviranomaisena. Se neuvoo saavutettavuuden toteuttamisessa.

Saavutettavuusdirektiivi ei koske Yleisradion palveluita, mutta Laki Yleisradio Oy:stä velvoittaa YLE:n noudattamaan saavutettavuusstandardeja.

Suomen Kuurosokeat ry:n saavutettavuusryhmä

Suomen Kuurosokeat ry:lle on perustettu saavutettavuustyöryhmä. Se käsittelee nimensä mukaisesti saavutettavuusasioita ja edistää järjestölähtöisesti saavutettavuutta. Työryhmän tehtäviin kuuluvat myös EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisten asioiden seuraaminen ja raportointi ongelmista valvontaviranomaiselle. Työryhmä seuraa saavutettavuuteen liittyvää uutisointia, tiedottaa niistä ja tekee mahdollisuuksien mukaan saavutettavuustestauksia yhteistyössä järjestön ICT-palvelujen kanssa.

Saavutettavuustyöryhmän toiminnasta vastaa ICT-päällikkö. Ryhmään kuuluvat tällä hetkellä järjestön viestinnästä vastaava henkilöstö ja järjestöohjaaja sekä ICT-päällikkö.

Mikäli saavutettavuus ei toteudu jollakin julkisen hallinnon verkkosivulla tai jonkin muu sivusto ei toimi apuvälineelläsi, voit raportoida ongelmista työryhmälle osoitteeseen saavutettavuusongelma@kuurosokeat.fi. Mikäli sinulla on muita saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä joko ICT-päällikköön tai käyttää edellä mainittua työryhmän sähköpostiosoitetta.

Tarvitsetko saavutettavuustestausta?

Kuurosokeilla on käytössään erilaisia tietoteknisiä apuvälineitä. Järjestömme kautta voit pyytää testaamaan verkkosivustosi saavutettavuutta. Vapaaehtoiset kuurosokeat testaajat voivat tutkia sivuston toimivuutta omilla apuvälineillään ja raportoida tuloksista. Tämä palvelu on sinulle täysin ilmaista. Ota yhteyttä saavutettavuusongelma@kuurosokeat.fi

Suomen Kuurosokeat ry:n ICT-palvelut tarjoavat työyhteisöllesi tai yrityksellesi saavutettavuuskoulutusta, -testausta ja -konsultaatiota. Palvelu on maksullista ja toteutetaan tarpeittesi mukaan.

Tuntihinta on 91,90 euroa (enintään 3 tuntia) ja päivähinta (6 tuntia) 595 euroa.

Ota yhteyttä järjestön ICT-palveluihin osoitteella ict-palvelut@kuurosokeat.fi