Verkostot

 

Yhdistyksen vaikuttamistyön tärkein tehtävä on toteuttaa kuurosokeiden oikeuksia YK:n vammaissopimuksen ja Suomen perustuslain edellyttämällä tavalla. Kuurosokeus tehdään näkyväksi ja tunnetuksi yhteiskunnassa. Yhdistys vaikuttaa päättäjiin ja tutkijoihin, jotta kuurosokeiden oikeudet toteutuvat ja saadaan erilaisia tutkimusprojekteja. Tavoitteena on kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa.

Alueellinen yhteistyö

Verkostoidumme alueellisten vammaistoimijoiden, sairaaloiden työtekijöiden ja kunnan päättäjien kanssa. Lisäksi vaikutamme kuntien vammaisneuvostoissa.

Valtakunnallinen yhteistyö

Yhdistys tekee yhteistyötä aistivammajärjestöjen ja muiden sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Muita kansallisia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR), Vammaisfoorumi, Selkokielen neuvottelukunta ja Ikäteknologian verkosto, Sosiaali- ja terveys ry (SOSTE) ja Vammaisfoorumin työllisyystyöryhmä. Yhdistys on myös edustettuna eri ministeriöiden työryhmissä.

Lisäksi teemme eri oppilaitosten ja yliopistojen kanssa kuulonäkövammaisuuteen liittyvää tutkimus- ja koulutusyhteistyötä.

Kansainvälinen yhteistyö

Osallistumme kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja kansainväliseen kuntoutus- ja koulutusyhteistyöhön. Toiminta kattaa pohjoismaisen, eurooppalaisen ja maailmanlaajuisesti tapahtuvan yhteistyön sekä tiedonvaihdon.

Olemme mukana jäseninä Kuurosokeiden Maailmanliitossa (WFDB), Euroopan Kuurosokeiden Liitossa (EDbU), Pohjoismaiden puheenjohtajien verkostossa (DBNSK), Pohjoismaiden johtajien verkostossa (Lederforum) ja kuurosokeusalan työntekijöiden verkostossa (DbI).