Organisaatio

Kaaviossa on kuvattu Suomen Kuurosokeat ry:n organisaatiorakenne. Ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Se muodostuu kuurosokeista jäsenistä ja niistä omaisjäsenistä, joilla on äänioikeus. Vuosikokous valitsee hallituksen edustajat. Hallitus seuraa ja valvoo järjestön toimintaa. Yhdistyksen toiminta jakautuu kahteen osaan järjestötoimintaan ja kuntoutumis- ja asumispalveluihin. Näistä vastaavat järjestöjohtaja ja kuntoutumis- ja asumispalvelujohtaja.

Yhdistyksessä on yhteinen talous- ja henkilöstöhallinto ja muut tukipalvelut

 

Hallitus

Hallitukseen kuuluu syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi hallituksen jäsentä. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Tuula Hartikainen ja varapuheenjohtajana Ulla Kungas. Muut hallituksen jäsenet ovat Esko Jäntti, Saini Lepistö, Elina Hujala, Mirva Messala ja Leila Rytimaa.

Järjestötoiminta

Järjestöjohtaja vastaa STEA-rahoitteisesta järjestötoiminnasta: jäsen- ja järjestöpalvelut , aluepalvelutkommunikaatiopalvelut  ja ICT-palvelut

Kuntoutumis- ja asumispalvelut

Kuntoutumis- ja asumispalvelujohtaja vastaa kahdesta yksiköstä: asumisen palveluista ja kuntoutuksesta

Rahoitus

Yhdistys saa toimintaansa rahoitusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) sekä Kelan kursseilta, kunnilta, sairaalalaskutuksesta, vuokratuotoista ja oman toiminnan tuotoista.

Säännöt

Hyväksytty Suomen Kuurosokeat ry:n syyskokouksessa 1.12.2019. Säännöt ovat ladattavissa Word-dokumenttina.

Säännöt, Suomen Kuurosokeat ry