Visio, missio ja arvot

 

Suomen Kuurosokeat ry:n tavoitteena on kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa.

Visio

Vuonna 2021 Suomen Kuurosokeat ry on maamme paras, vahva vaikuttaja ja vireä kuurosokeusasiantuntijajärjestö. Muut toimijat tunnistavat ja tuntevat yhdistyksen ja haluavat tehdä moniammatillista yhteistyötä.

Missio

Suomen Kuurosokeat ry on kuurosokeusalan johtava asiantuntijaorganisaatio. Järjestö tekee kuurosokeutta tunnetuksi, edistää asiakkaidensa oikeuksien toteutumista ja tukee heitä palvelujen piiriin hakeutumisessa. Järjestö arvostaa asiakkaidensa asiantuntemusta ja kehittää toimintaa sen pohjalta ja tukee vertaistoimintaa.

Arvot

Ihmisarvon kunnioittaminen
Osallisuus ja heikomman puolelle asettuminen
Yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden kunnioittaminen
Kokemusasiantuntijuus ja ammatillinen osaaminen