Kommmunikaatiopalvelut: etäluento sosiaalishaptisesta kommunikaatiosta

Aika ja paikka: 25.5. kello 14.00-15.00, Teams

Teema: 15-vuoden muistojuhla-luento ”Sosiaalishaptinen kommunikaatio – miten matka on edennyt?” Luennoitsija Riitta Lahtinen.

Ilmoittautuminen riitta.lahtinen(a)kuurosokeat.fi