Kurssi viittomakielisille – kehittyvä viittomakieli

Aika: 28.11.- 2.12.2022

Paikka: Kuurosokeiden Toimintakeskus, Tampere

Kohderyhmä: Viittomakieltä käyttävät aikuiset kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset. Kurssille otetaan kahdeksan osallistujaa.

Tavoite ja sisältö:  Viittomakieli muuttuu ja kehittyy. Tavoitteena on lisätä tietoa viittomakielisestä viestinnästä ja vahvistaa kurssilaisten hyvinvointia. Pohditaan vertaisryhmissä kommunikaation ja tiedonsaannin mahdollisuuksia. Millaista tietoa on saatavilla viittomakieliselle kuurosokealle internetissä? Maailman muuttuessa suomalainen viittomakielikin muuttuu. Mitä uusia viittomia nyt on käytössä?

Viittomakieli on koko vartalon kieli. Etsitään vinkkejä kehon ja mielen hyvinvointiin. Kurssi sisältää ryhmäkeskusteluja, harjoituksia, ulkoilua ja retken.

Kustannukset kurssilaisille: Majoitus ja ateriat ovat kurssilaisille ilmaisia. Kurssipaikan lähellä asuville on mahdollista osallistua kurssille myös avomuotoisesti, eli kurssille voi osallistua päivisin ja yöpyä kotona.

Matkat korvataan halvimman julkisen (linja-auto/juna) matkustustavan mukaisesti, omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Omavastuu on 25 €/matka eli yhteensä 50 €. Kurssimatkoista on tehtävä matkakorvaushakemus, jonka liitteeksi tarvitaan kuitit matkustamisesta.

Osallistujat on vakuutettu kurssin ajan.

Yhteyshenkilö: Kurssisuunnittelija Sanna Säämäki p. 044 491 6495 (myös tekstiviesti ja WhatsApp), sanna.saamaki@kuurosokeat.fi

Hakeminen: Sähköisesti verkossa hakulomakkeella  

tai paperisella hakemuksella

Suomen Kuurosokeat ry, Sanna Säämäki, Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere.

Lähetä hakemuksesi 27.10.2022 mennessä.