Sopeutumisvalmennus: Vaikea nähdä, vaikea kuulla – mikä avuksi?

Aika ja paikka: 2.–6.3.2020. Kuurosokeiden Toimintakeskus, Insinöörinkatu 10, 33720, Tampere.

Kurssi on tarkoitettu seniori-ikäisille henkilöille, joilla kuulo ja näkö ovat heikentyneet. Arkinen elämäsi tuottaa sinulle ongelmia, mutta selviät vielä melko itsenäisesti. Kaipaat vinkkejä itsenäisen elämän tueksi.

Kurssilla annetaan tietoa palveluista ja apuvälineistä, joista kurssilaiset voivat hyötyä. Ohjelmassa on keskusteluja ja toiminnallisia harjoituksia vertaisryhmässä. Teemoina muun muassa apuvälineet, erilaiset palvelut, turvallinen liikkuminen ja tiedonsaanti. Kurssin sisältö joustaa kurssiryhmän toiveiden mukaan. Matkakulujen omavastuu Kelan omavastuun mukaan.

Ilmoittautumiset 6.2.2020 mennessä Hanna Tenhuselle: puhelin 0400 96 5671, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kuurosokeat.fi