Sopeutumisvalmennus, viittomakielisten tiedonsaanti

Tavoite ja sisältö: Lisätä ja vahvistaa kurssilaisten hyvinvointia ja jaksamista arjessa. Kurssilla pohditaan vertaisryhmissä kommunikaation ja tiedonsaannin haasteita. Erityisesti tiedonsaantiin liittyvät asiat viittomakielisenä kuurosokeana nyky-yhteiskunnassa. Kurssilaiset saavat monipuolista tietoa osa-alueista, joista kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu, kuten viittomakieltä käyttävien kehon huolto. Vertaistukea viittomakielellä kommunikoivien kesken.

Hinta:
Matkakulujen omavastuu Kelan omavastuun mukaan

Hakemukset ja yhteyshenkilö:
Suomen Kuurosokeat ry, Taru Kaaja, Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere, puh. 040 183 161