Jäseneksi

 

Asiakkaaksi

Suomen Kuurosokeat ry:n asiakkaaksi voivat tulla kaikki kuulonäkövammaiset henkilöt sekä heidän lähipiirinsä. Asiakkuus ei edellytä jäsenyyttä. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Lisätietoja
Milla Lindh
järjestöohjaaja
040 774 9207

Jäseneksi

Jäseneksi voivat hakea kuulonäkövammaiset henkilöt. Näön haitta-asteen tulee olla vähintään 50 prosenttia ilman näön apuvälineitä ja kuulon kynnystason tulee olla 40 desibeliä tai enemmän ilman kuulon apuvälineitä. Alle 18-vuotiaiden kohdalla voidaan joustaa edellä mainituista rajoista.

Edut

Jäsenet saavat jäsenkirjeen neljä kertaa vuodessa, ja voivat osallistua järjestön kokouksiin. Jäsenenä voit päättää yhdistyksen asioista ja äänestää hallituksen jäseniä vuosikokouksissa. Jäsenille järjestetään 2021 oma juhlavuoden leiri.

Jäseneksi hakeutuminen

Jäseneksi haetaan täyttämällä Jasenhakemus (PDF). Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärintodistus kuulo- ja näkövammasta ja lausunto palveluasiantuntijalta tai kuntoutusohjaajalta. Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä. Jäseneksi liittymismaksu on 17 e. Varsinaista vuosimaksua ei ole.

Omaisjäseneksi hakeutuminen

Omaisjäseneksi voi päästä varsinaisen jäsenen avio- tai avopuoliso tai lähiomainen. Omaisjäseneksi pyrkivän on tehtävä hallitukselle kirjallinen hakemus ja selvitettävä samalla suhteensa varsinaiseen jäseneen. Yhdistykseen voi kuulua kerrallaan yksi omaisjäsen varsinaista jäsentä kohden.

Lisätiedot ja hakemukset:

järjestöjohtaja Kai Leinonen / hallitus
Suomen Kuurosokeat ry
Insinöörinkatu 10
33720 Tampere
040 505 4680