Ajankohtaista koronasta

 

Yhdistys seuraa toiminnassa paikallisia ohjeita kokoontumisten suhteen. Ryhmäkoot pidetään mahdollisuuksien mukaan pieninä. Koronan ehkäistään edelleen hyvällä käsihygienialla, turvaväleillä ja maskeilla.

Koronastrategiatilanne

Yhteiskunnassa on menossa laaja keskustelu koronarajoitusten purkamisesta. Suomen viranomaisten aikataulut ja toimet ovat vielä työn alla.

Yhdistyksen toiminnassa

Koronan ehkäisyssä tärkeää on huolehtia käsien pesemisestä ja desinfioimisesta ja turvaväleistä. Yleisissä tiloissa suositellaan lisäksi maskien käyttöä. Tehostettua pintojen puhdistusta jatketaan.

Sairaanhoitopiireillä on omat ohjeensa. Paikallisesti seurataan alueellista tiedotusta ja ohjeita kokoontumisten suhteen ja toimitaan niiden mukaan.

Toimiluvan alaiset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt

AVIn valtakunnalliset linjaukset ryhmien koosta eivät sellaisenaan koske sosiaali- ja terveyspalveluja. Turvavälien, maskien ja käsihygienian toteutuessa samassa tilassa saa olla enemmän kuin kymmenen henkilöä. Ryhmät pidetään mahdollisuuksien mukaan pieninä. Lyhyet kohtaamiset, alle 15 minuuttia, eivät vaikuta ryhmäkokoon.

Vierailut asumispalveluyksiköiden asiakkaiden kodeissa on sallittu. Vierailijan tulee suojautua maskilla ja huolehtia käsihygieniasta.