Rahastoavustukset

Yleistä

Suomen Kuurosokeat ry myöntää rahastoistaan avustuksia kuurosokeille/vaikeasti kuulonäkövammaisille jäsenille sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Avustuksiin on jatkuva haku ja päätökset avustuksista tehdään kerran kuukaudessa. Tammikuussa ei tehdä päätöksiä ennen kuin hallitus on päättänyt rahastojen käytöstä.

Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä yhteiskunnan rahoituksen piiriin
kuuluviin käyttötarkoituksiin, kuten apuvälineet. Jos hakija kuitenkin pystyy osoittamaan, ettei hän saa yhteiskunnalta avustusta ko. käyttötarkoitukseen, niin avustus voidaan myöntää.

Avustushakemukset käsittelee järjestöpäällikkö Taru Kaaja ja talous- ja hallintopäällikkö Janika Lanne yhdessä.

Miten avustusta haetaan

Avustusta haetaan hakemuslomakkeella. Lomakkeen voi täyttää tietokoneella tai käsin. Myös vapaamuotoinen hakemus hyväksytään, mikäli siinä on kaikki lomakkeen tiedot. Mikäli tarvitsette apua hakemuksen laatimiseen, tilatkaa tulkki tai ottakaa yhteys oman alueen palveluasiantuntijaan. Kuvaus haettavasta avustuksesta tulee esittää lyhyesti ja selkeästi. Hakemuksesta tulee esittää hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne

Avustushakemuksen liite

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hakijan ja samassa taloudessa asuvan puolison / asuvien vanhempien viimeisin verotuspäätös.

Lisäksi voi olla liitteitä, joista selviää hyödyt ja tarve hakijalle (esim. lääkärinlausunto)

Avustushakemuksen ja liitteiden lähetys

– skannattuna sähköpostilla osoitteeseen rahastohakemukset(at)kuurosokeat.fi
– postitse

Suomen Kuurosokeat ry
Rahastohakemukset / Taru Kaaja
Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere

Lisätietoja taru.kaaja(at)kuurosokeat.fi tai 040 1831618

Hakemuslomake

Lataa tästä lomake

Apurahat tutkinto-opiskelijoille

Martti Kempin rahastosta tuetaan opiskelun aiheuttamissa kuluissa kaiken ikäisiä kuurosokeita/kuulonäkövammaisia heidän tutkinto-opinnoissaan oppilaitoksesta ja koulutasosta riippumatta.

Apurahapäätökset tehdään kerran vuodessa, hakuaika on marraskuun loppuun mennessä. Apurahapäätökset tehdään joulukuun aikana.

Apurahaa voi hakea vain yhden kerran per opintoaste/tutkinto.

Todistukset ja opinnoissa eteneminen pitää todistaa apurahaa hakiessa. Toisen asteen opinnoissa apuraha on enintään 1500 euroa ja korkeakouluopinnoissa enintään 2500 euroa.

Täytä oheinen lomake ja lähetä liitteet sähköpostissa osoitteeseen rahastohakemukset(a)kuurosokeat.fi Lisätietoa voi kysyä osoitteesta harri.peltola(a)kuurosokeat.fi tai WhatsApp, 040 505 4683.

Ammattiin valmistuvien stipendit

Vuosittain jaetaan tutkinnon valmistumisesta stipendejä kuurosokeille opiskelijoille. Kannustusapurahat myönnetään Martti Kempin testamentista, ei enää yhdistyksen muusta rahastosta.

Valmistumisstipendi myönnetään valmistumisen yhteydessä. Tällöin saadaan tieto stipendistä koululle heti valmistujaisjuhlaan.

Stipendit:

-ylioppilas 200 euroa

-ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto (150 opintopistettä), muut ammatilliset tutkinnot tai ammatilliset opinnot harkinnanvaraisesti 150 – 300 euroa

-alempi ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulututkinto 350 euroa

-ylempi ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulututkinto 500 euroa

-lisensiaatintutkinto 500 euroa

-tohtorintutkinto 750 euroa

Lisätiedot

Ota yhteyttä Harri Peltolaan: harri.peltola(a)kuurosokeat.fi tai 040 505 4683.