Liikkuminen

Kuurosokeilla henkilöillä on erittäin haastavaa hahmottaa liikkumis- ja toiminta-aluettaan oudossa, uudessa ympäristössä. Turvalliseen liikkumiseen tarvitaan usein kuljetuspalvelua, opastusta, ja erilaisia apuvälineitä. Avuksi ovat myös liikkumiseen ja tilaan orientoitumista helpottavat taidot.

Kuljetus- ja matkustuspalvelut

Kuljetuspalvelut ovat kuurosokeille ehdottoman tarpeellisia, koska useimpien liikkuminen kodin ulkopuolella olisi ilman sitä mahdotonta. Työ- ja opiskelumatkojen lisäksi vaikeavammainen henkilö on oikeutettu 18 yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa. Kuljetuspalvelua voi käyttää mihin itse haluaa. Yleensä matkustaa voi vain oman asuinkunnan ja lähikuntien alueella. Kuljetuspalveluun voi liittyä myös saattopalvelu.

Kuljetuspalvelu parantaa itsenäistä liikkumista

Kuljetuspalvelu on yksi Suomen Kuurosokeat ry:n edunvalvonnan painopisteistä. Sekä palvelujen laatu että määrä puhuttavat. Kuurosokeat kuljetuspalvelujen käyttäjät jakavat itse tietoa taksinkuljettajille. Muita matkustuspalveluja ovat erilaiset vammaisalennukset julkisissa liikenteissä ja VR:n ja lentoyhtiöiden saattopalvelut.

Liikkumistaito ja liikkumista helpottavat apuvälineet

Liikkumistaito on omatoimista suoriutumista jäljellä olevien aistien, apuvälineiden ja avustavien henkilöiden avulla. Kuurosokean on opeteltava opastettavana oleminen, apuvälineiden käyttö ja jäljellä olevien aistien paras mahdollinen hyväksikäyttö. Koulutuksen tarve on jatkuva, jos kuulonäkövamma on etenevä, niin kuin se yleensä on. Lapsille liikkumistaidon oppiminen on myös tärkeää.

Valkoinen keppi

Valkoinen keppi on apuväline, joka helpottaa myös kuurosokeiden liikkumista oudossa ympäristössä. Valkoinen keppi on merkki muille siitä, että kyseessä on henkilö, jolla on näkövamma. Kepin käyttö opitaan liikkumistaidon ohjauksessa. Keppi on yksilöllinen. Kuurosokeilla ja muilla vaikeasti kuulonäkövammaisilla on paljon tasapaino-ongelmia. Kuulonäkövammaisen käytössä voi olla valkoinen kävelykeppi.

Valkoisen kepin avulla voi tunnustella maaston pinnanmuotoja.

Opaskoira

Kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset voivat hakea myös apuvälineeksi opaskoiran. Sen voi ottaa mukaansa kaikkialle.

Timo Lehtonen kertoo, miten hän hyödyntää opaskoiraa arjessaan.

Tandempyöräily

Tandempyöräilyssä kuurosokea pyöräilee yhdessä näkevän pilotin kanssa. Kuurosokea istuu takana, pilotti edessä. Taukojen aikana pilotti voi kuvailla ympäristön kiinnostavia yksityiskohtia.

Lyhyt video tandempyärälyretkestä.

Muita turvallista liikkumista helpottavia keinoja

Opastaminen

Kuurosokeat ja vaikeasti kuulonäkövammaiset tarvitsevat oppaan liikkuessaan kotinsa tai muun tutun ympäristön ulkopuolella. Opastaminen on kahden ihmisen yhteistyötä. Opas voi olla kuka tahansa, kunhan liikkuminen on turvallista. Opastamisen tekniikoita ja yhteistyötä voi opiskella ja harjoitella yhdessä.

Lähestyminen

Opas lähestyy kuurosokeaa edestä, koskettaa kädellään kuurosokean olkavartta tai olkapäätä ja esittelee itsensä. Kuurosokea valitsee opastuspuolen ja ottaa kiinni oppaan kyynärpään yläpuolelta.

Opastaessa liikkuminen

Kuurosokea kulkee puoli askelta oppaan jäljessä. Opas ilmoittaa kuurosokealle portaista, ovista ja erilaisista esteistä joko puheella viittoen tai kehollisilla liikkeillä.

Opas pysähtyy aina ennen tasoeroa. Portaissa opas kertoo ensin portaista ja niiden suunnasta, astuu ensimmäisen portaan, pysähtyy. Näin on ilmaistu opastettavalle, noustaanko vai laskeudutaanko. Portaiden loppuminen ilmaistaan sovitusti joko puheella, viittoen tai liikkeellä.

Kapeassa tilassa opas ohjaa yhdyskädellään opastettavan taakseen. Ovella opas vie yhdyskäden ovenkahvaan. Kuurosokea löytää kahvan seuraamalla oppaan yhteyskättä omalla kädellään. Kuurosokea sulkee oven.

Kuvailu osana opastusta, perillä tilassa

Kuurosokeaa ei saa jättää yksin seisomaan avoimeen, tyhjään tilaan. Opas ohjaa kuurosokean kontaktiin tilaan osoittamalla esim. seinän, tuolin tai muun kohteen. Istumaan opastaessa kuurosokealle näytetään tuolin selkämys yhdyskäden kautta. Kuurosokea seuraa omalla kädellään oppaan kättä, löytää tuolin ja istuutuu itsenäisesti.

Opas kuvailee ympäristöä, tapahtumia ja ihmisiä. Erilaisia asioita voi kuvailla kellotaulun mukaan: ihmisiä kello kahdessa, salaatti ruokalautasella kello kymmenessä. Kuvailussa voi käyttää hyväkseen erilaisia vaihtoehtoisia kommunikaatiotapoja kuten piirtämistä selkään, käteen yms.
Opas kertoo kuurosokealle aina, kun hän poistuu paikalta ja palaa takaisin.