Kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten järjestö

Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.

 

Kuntoutuspalvelut

    Kuulonäkövamma aiheuttaa erilaisia haasteita ja avun tarvetta arjessa. Yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla mietimme ja harjoittelemme keinoja haasteiden helpottamiseksi. Suomen Kuurosokeat

Lue palvelusta

Jäsen- ja järjestöpalvelut

  Suomen Kuurosokeat ry on kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten asiantuntija- ja palvelujärjestö. Se tuottaa heille palveluita ja järjestää yhteistä toimintaa, toimii

Lue palvelusta

Kuurosokeus

  Yleisin kuurosokeutta aiheuttava sairaus on Usherin oireyhtymä. Kuurosokeuteen voi johtaa moni muukin syy. Kaksoisaistivamma vaikuttaa kokonaisvaltaisesti henkilön elämänhallintaan ja

Lue palvelusta

Voit tukea toimintaamme 
usein eri tavoin

Lue tavoista tukea toimintaa

Ajankohtaista

STEA-avustukset

STEA-avustukset

  Suomen hallituksen talousarvioesityksessä 2021 sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan suunnattujen STEA-avustusten määräraha nousee noin 362

Lue artikkeli
Blogikirjoitus: Vammaiset työelämässä

Blogikirjoitus: Vammaiset työelämässä

  Milla Lindh kirjoittaa blogikirjoituksessaan omasta polustaan työelämään. Hän tuo kirjoituksessaan esille kohtaamistaan haasteista ja niiden voittamisesta. Hänen mukaansa ”sitkein

Lue artikkeli

Tulevia tapahtumia

Kuvailun monimuotoisuudesta, ideoita arkeen -etäkoulutusta

16. – 14.10.

Paikka:

Kohderyhmä: Kaikki kiinnostuneet

ICT-koulutus: Teemapäivät asiakkaiden toivomista aiheista

22. – 24.09.

Paikka: Kuurosokeiden Toimintakeskus, Insinöörinkatu 10, Tampere

Kohderyhmä: viittomakieliset ja puheella kommunikoivat

Sopeutumisvalmennus: Tasapainoa mieleen ja kehoon

29. – 02.10.

Paikka: Kiipula

Kohderyhmä: kuurosokeat, kuulonäkövammaiset

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa.