Lausunnot ja kannanotot

 

Tältä sivulta löydät Suomen Kuurosokeat ry:n antamat lausunnot ja kannanotot päivämäärän mukaan. Oikeuksienvalvonnan työryhmä seuraa ajankohtaisia hankkeita ja lainvalmistelua sekä laatii lausuntoja ja kannanottoja, jotka edistävät kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

2022

4.4.2022 Suomen Kuurosokeat ry:n lausunto vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta

23.3.2022 Vammaisten tulkkauspalveluiden kokonaistilanteen arviointi käynnistettävä pikaisesti

2021

9.12.2021 Lausuntopyyntö asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022–2026 luonnoksesta

10.11.2021 Kannanotto, Vammaisjärjestöjen yhteisiä huomioita vammaispalvelulakiin liittyen

26.8.2021 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

5.8.2021 Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi, lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

31.3.2021 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet, lausunto Opetushallitukselle

10.2.2021 Arviomuistio postilain muutoksista, lausunto

5.2.2021 Kannanotto vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnokseen

14.1.2021 Vammaisalan ammattitutkintoa koskeva lausunto

2020

21.12.2020 Viittomakielisten kuurosokeiden huomioiminen Ylen lähetyksissä

25.11.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin lausuntopyyntö taksiliikenteen määräysluonnoksista, kuten erityisryhmien kuljetuskoulutuksista

9.11.2020 THL:n lausuntopyyntö: Päihdehuollon ja vammaispalvelujen asiakirjarakenteet

25.9.2020 Sote-uudistus