Työ- ja harjoittelupaikat

Hoivatyö

Meillä on avoin haku hoivatyöhön Kuurosokeiden Toimintakeskukselle, Tampereelle. Tutustu lisää videolta.

Harjoittelijat

Yhdistys ottaa järjestötoimintaan harjoittelijoiksi ensisijaisesti kuurosokeita harjoittelijoita. Kuntoutumis- ja asumispalveluihin voivat hakeutua harjoitteluun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.

Yhteyshenkilö:

Heli Virintie
palveluohjaaja
040 835 8389