Palvelut

Suomen Kuurosokeat ry:n palvelut on tarkoitettu kaikille kuurosokeille ja heidän perheilleen. Järjestö tuottaa kilpailukykyisiä ja laadukkaita palveluita, joissa huomioidaan asiakkaan erityistarpeet. Palveluja tuotetaan valtakunnallisesti ja ne ovat saavutettavia ja esteettömiä. Palveluiden taustalla on kuurosokeiden kulttuuri ja kuurosokeuden pohjoismainen määritelmä.

Tarjoamme yhdistyksessämme seuraavia palveluita:

Aluepalvelut

Asumisen palvelut

ICT-palvelut

Jäsen- ja järjestöpalvelut

Kommunikaatiopalvelut

Kuntoutuspalvelut