Kuurosokeus

Yleisin kuulonäkövammaisuutta aiheuttava sairaus on Usherin oireyhtymä. Kuulonäkövammaan voi johtaa moni muukin syy.

Kaksoisaistivamma vaikuttaa kokonaisvaltaisesti henkilön arjessa selviytymiseen. Kuulonäkövammaisuus tulisikin aina määritellä toiminnallisuuden kautta. Kuulonäkövamma voi olla etenevä tai pysyvä. Erityisesti muuttuva tilanne vaikuttaa jaksamiseen ja edellyttää jatkuvaa sopeutumista.

Kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden ryhmä on pieni. Kuitenkin ikäihmisten määrän kasvaessa myös kuulonäkövammaisten määrä lisääntyy. Oikea-aikainen tunnistaminen on hyvin merkityksellistä sekä henkilön itsensä että yhteiskunnan kannalta. Tunnistamisen tekee ongelmalliseksi kuulo- ja näkövamman yhteisvaikutuksen ymmärtäminen.  Terveydenhuollossa ei ole ”kuurosokeus” -erityisalaa. Tunnistaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä sairaaloiden kuulo- ja näkökeskusten välillä.

Kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden itsenäinen ja hyvä elämä edellyttää kuurosokeuden kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Suomen Kuurosokeat ry tarjoaa tietoa kuurosokeiden erityispiirteistä, apuvälineistä, kommunikaatiosta ja palvelutarpeista.

Ota yhteyttä aluepalvelun työntekijään.

Kaksoisaistivamman seuraukset ja vaikutukset ovat yksilöllisiä. Kuvassa kaksi henkilöä on kaksi henkilöä käsityön parissa.