Kuurosokeus

 

Yleisin kuurosokeutta aiheuttava sairaus on Usherin oireyhtymä. Kuurosokeuteen voi johtaa moni muukin syy.

Kaksoisaistivamma vaikuttaa kokonaisvaltaisesti henkilön elämänhallintaan ja arjessa selviytymiseen. Kuurosokeus tulisikin aina määritellä toiminnallisuuden kautta. Näkö- ja kuulovamma voivat olla eteneviä tai pysyviä. Erityisesti muuttuva tilanne vaikuttaa jaksamiseen ja edellyttää jatkuvaa sopeutumista.

Kuurosokeiden ryhmä on pieni. Kuitenkin ikäihmisten määrän kasvaessa myös kuulonäkövammaisten määrä lisääntyy. Oikea-aikainen tunnistaminen hyvin merkityksellistä sekä henkilön itsensä että yhteiskunnan kannalta. Tunnistamisen tekee ongelmalliseksi kuulo- ja näkövamman yhteisvaikutuksen ymmärtäminen.  Terveydenhuollossa ei ole ”kuurosokeus” erityisalaa. Tunnistaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä sairaaloiden kuulo- ja näkökeskusten välillä.

Kuurosokeiden itsenäinen ja hyvä elämä edellyttää kuurosokeuden kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Suomen Kuurosokeat ry tarjoaa tietoa kuurosokeiden erityispiirteistä, apuvälineistä, kommunikaatiosta ja palvelutarpeista.

Kaksoisaistivamman seuraukset ja vaikutukset ovat yksilöllisiä. Kuvassa kaksi henkilöä on kaksi henkilöä käsityön parissa.