Kuurosokeus

Kaksi henkilöä viittoo ulkona taktiilisti kädestä käteen. Kuva on lähikuva käsistä.

Kuurosokean kaksoisaistivamma vaikuttaa kokonaisvaltaisesti arjessa selviytymiseen. Kuulonäkövamma voi olla etenevä tai pysyvä. Tämä vaatii sopeutumista esimerkiksi tiedonsaannissa, liikkumisessa, kommunikoinnissa ja osallistumisessa.

Pohjoismaisen kuurosokeuden määritelmän mukaan kuurosokeus määritellään toiminnallisuuden kautta. Tämä tarkoittaa, ettei kuurosokea ole välttämättä täysin kuuro ja sokea. Hän voi siis nähdä ja kuulla edelleen jonkin verran.

Yleisimpiä kuurosokeuden aiheuttajia ovat Usherin ja CHARGE-oireyhtymät, jotka ovat perinnöllisiä. Kuulonäkövamma voi johtua myös ikääntymisestä ja muista diagnooseista. Kuurosokeat jaetaan vammautumisen perusteella seuraavasti: syntymästään tai varhaislapsuudesta kuurosokeisiin tai myöhemmin kuurosokeutuneisiin.

Apuvälineet parantavat osaltaan elämänlaatua. Kuljetus- ja tulkkauspalvelut auttavat yhteiskuntaan osallistumisessa. Tarpeeseen voivat tulla myös liikkumistaidon ohjaus ja erilaisten kommunikaatiomenetelmien läpikäynti. Kunkin kuurosokean elämäntilanne on kuitenkin yksilöllinen.

Kuurosokeiden kulttuuri on monimuotoista. Kuurosokeat harrastavat esimerkiksi kädentaitoja, taidetta, shakkia ja liikuntaa.

Lisätietoja kuurosokeudesta ja kuulonäkövammaisuudesta

Apuvälineet

Diagnoosit

Esteettömyys ja saavutettavuus

Kommunikaatio

Kulttuuri

Liikkuminen

Määritelmä

Opetus

Ryhmät

Tulkkauspalvelut