Kerhot

 

Kuurosokeat Keilailijat (KSK) -kerhon keilaajat kilpailevat aktiivisesti. Kuvassa neljä henkilöä keilaradan edessä keilapallot kädessä. Kaikilla on mustat kisapuvut.

Kerhot

Vapaaehtoiset kerhonvetäjät järjestävät paikallista ja valtakunnallista kerhotoimintaa. Mukaan voi tulla kuka tahansa kuurosokea tai kuulonäkövammainen henkilö. Myös omaiset ja muut lähihenkilöt ovat tervetulleita.

Paikalliset kerhot järjestävät kerhotapaamisia ja retkiä. Kerhoissa vierailee asiantuntijoita, kuten apuväline-esittelijöitä ja vammaispalvelun työntekijöitä. Kerhot ovat matalan kynnyksen toimintaa, joissa tärkeää on paikallisuus ja vertaistuki.

Paikallisia kerhoja on

Jyväskylä

Lahti

Satakunnan kuurosokeiden kerho

Pohjoisen alueen tapahtumat, Oulu

Tampere

Vaasa

Lisäksi palveluasukkailla on oma kerhonsa Hervannassa.

Valtakunnallisia kerhoja ovat:

Shakkikerho

Viittojat-kerho

Vaelluskerho Jutaajat

Kuurosokeat Keilailijat

Kalakaverit

Nuorten toimikunta.

Ulkoshakin peluuta aurinkoisena päivänä. Tulkki auttaa pelitilanteen hahmottamisessa.