Jäsen- ja järjestöpalvelut

Jäsen- ja järjestöpalveluiden perustehtävänä on varmistaa, että yhdistyksen hallinto toteutetaan asianmukaisesti. Se vastaa vuosikokousten ja hallituksen toiminnan organisoinnista ja ylläpitää jäsenrekisteriä. Toimintaan kuuluu myös järjestötoimijoiden koulutukset, vaikuttamistyö sekä valtakunnallinen oikeuksienvalvonta ja kansainvälinen yhteistyö.

Järjestökoulutukset

Kuurosokeille järjestetään järjestötoimintaan liittyviä koulutuksia. Koulutusten tärkeä osa on vertaistuki ja kuurosokeiden yhteisön vahvistaminen.

Kerhotoiminta

Järjestössä toimii paikallisia ja valtakunnallisia kerhoja. Kerhotoiminnassa korostuu vapaaehtoisuus, vertaistuki ja yhdessä tekeminen.

Kerhotoiminta – Suomen Kuurosokeat ry

Kokemusasiantuntijat

Kuurosokeita kokemusasiantuntijoita koulutetaan ja heitä välitetään eri tilaisuuksiin. Kokemusasiantuntijat osaavat kertoa kuurosokeudesta yleisesti, järjestöstä sekä omasta henkilökohtaisesta tilanteestaan.

Opintopiirit

Helsingissä ja Tampereella järjestetään opintopiiritoimintaa eri aiheista. Tutustu toimintaan ja tule mukaan!

Opintopiiritoiminta – Suomen Kuurosokeat ry

Vaikuttamistyö ja oikeuksien valvonta

Järjestöpalvelut jakaa tietoutta kuurosokeudesta ja kuulonäkövammaisuudesta sekä niiden seurannaisvaikutuksista. Teemme vaikuttamisyhteistyötä ja oikeuksienvalvontaa kumppaniemme kanssa kotimaassa ja ulkomailla.

Vaikuttamistyö ja oikeuksien valvonta – Suomen Kuurosokeat ry

Lisätietoja:

Milla Lindh
järjestöohjaaja
040 774 9207
milla.lindh(at)kuurosokeat.fi