Järjestöpalvelut

 

Järjestöpalveluiden tavoite on kuurosokean hyvä elämä siellä, missä hän asuu. Tarjoamme mahdollisuuksia osallistua, oppia, retkeillä ja harrastaa yhdessä muiden kuurosokeiden kanssa. Toimintaan ovat tervetulleita myös omaiset ja kuurosokeiden lähiverkosto.

Lisätietoja:

Milla Lindh
järjestöohjaaja
040 774 9207
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi(at)kuurosokeat.fi

Kerhot

Ulkoshakin peluuta aurinkoisena päivänä. Tulkki auttaa pelitilanteen hahmottamisessa.

Suomen Kuurosokeat ry:n kerhotoiminta on alueellista ja valtakunnallista. Mukaan voi tulla kuka tahansa toiminnasta innostunut kuurosokea tai kuulonäkövammainen henkilö. Myös omaiset ja muu lähihenkilöt ovat tervetulleita. Toimintaa vetävät vapaaehtoiset kuurosokeat.

Alueelliset kerhot järjestävät kerhotapaamisia ja retkiä sekä yhteistyötilaisuuksia muiden paikallisten yhdistysten kanssa. Kerhot ovat matalan kynnyksen toimintaa, joissa tärkeää on paikallisuus ja vertaistuki. Kerhoja on Vaasassa, Kuopiossa, Oulussa, Porissa, Jyväskylässä, Lahdessa, ja Tampereella. Lisäksi palveluasukkailla on oma kerhonsa Hervannassa.

Valtakunnallisia kerhoja ovat Shakkikerho, Viittojat-kerho, Vaelluskerho Jutaajat, Kuurosokeat Keilailijat, Nuorten kerho ja Kalakaverit. Valtakunnalliset kerhot tarjoavat 1-2 vuosittaista harrastustapahtumaa.

Järjestökoulutukset

Järjestöpalvelut järjestää koulutuksia. Koulutusten tärkeä osa on vertaistuki ja kuurosokeiden yhteisön vahvistaminen. Esimerkiksi vuonna 2018 toteutettiin nuorten identiteetin rakentumisen viikonloppu ja kokoustekniikkakoulutus.

Leirit

Kuurosokeat keilailijat kilpailevat aktiivisesti. Kuvassa neljä henkilöä keilaradan edessä keilapallot kädessä. Kaikilla on mustat kisapuvut.

Järjestöpalvelut organisoi vuosittain erilaisia leirejä. Esimerkiksi kuurosokeiden hengellinen leiri järjestetään yhteistyössä seurakunnan kanssa. 2019 on tulossa liikuntaleiri, jossa on erilaisia lajikokeiluja. Kerhoista Kuurosokeat Keilailijat järjestää keilaleirejä. Leireillä on kuurosokeita vertaisohjaajia.

Nuoret ja aikuiset

 Järjestöpalvelut työllistää vertaisohjaajia. Kuvassa nuorten viikonlopun ohjaajat.

Kuulonäkövammaisia on Suomessa vähän. Tämän takia nuorten toimikunta tarjoaa toimintaa nuorille ja nuorille aikuisille 40-ikävuoteen asti. Olemme mukana Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöverkostossa (VNY).

Tavoitteena on järjestää yksi vuosittainen nuorten tapahtuma Suomessa ja aktivoida nuoria osallistumaan kuurosokeiden kansainväliseen toimintaan. Pyrimme vuosittain lähettämään ainakin yhden nuoren pohjoismaiseen tai eurooppalaiseen kuurosokeiden nuorten kokoukseen.

Voimavaroja vahvistava toiminta 

Opintopiireissä voi kehittyä myös sarjakuvapiirtäjänä. Lähikuva kynää pitävästä kädestä, joka piirtää.

Ohjaajat organisoivat opintopiirejä, tutustumistilaisuuksia ja asiakaslähtöistä toimintaa Helsingissä ja Tampereella. Kuurosokeiden Toimintakeskuksen esteettömissä tiloissa opintopiirejä toteutetaan yhteistyössä Ahjolan kansalaisopiston kanssa. Tilaisuuksiin kutsutaan asiantuntijoita, kuten poliitikkoja, apuväline-esittelijöitä ja vammaispalvelun työntekijöitä. Kuurosokeille järjestetään omia kuntosalivuoroja.

Toiminnassa keskeistä on kuurosokeiden elinikäinen oppiminen. Vertaisryhmissä ehkäistään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Tule mukaan sellaisena kuin olet.

Tampereen Toimintapäivät

Mari Saarikoski
040 588 4238

Helsingin Toimintapäivät (pääkaupunkiseudun alue)

Anita Palo
040 837 7896 (vain tekstiviestit WhatsApp)

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi(at)kuurosokeat.fi