Jäsen- ja järjestöpalvelut

 

Suomen Kuurosokeat ry on kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten asiantuntija- ja palvelujärjestö. Se tuottaa heille palveluita ja järjestää yhteistä toimintaa, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana sekä valvoo kuurosokeiden oikeuksia.

Jäsen- ja järjestöpalveluiden perustehtävänä on varmistaa, että yhdistyksen hallinto toteutetaan asianmukaisesti. Se vastaa vuosikokousten ja hallituksen toiminnan organisoinnista ja ylläpitää jäsenrekisteriä. Toimintaan kuuluu myös järjestötoimijoiden koulutukset, vaikuttamistyö sekä valtakunnallinen oikeuksienvalvonta ja kansainvälinen yhteistyö. Siihen sisältyy lisäksi yhdistyksen viestintä.

Lisätietoja:
Janika Lanne
talous- ja hallintopäällikkö
040 651 2511
sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi(at)kuurosokeat.fi

Vaikuttamistyö ja valtakunnallinen oikeuksienvalvonta

Järjestöpalvelut jakaa tietoutta kuurosokeudesta ja sen seurannaisvaikutuksista viranomaisille sekä suurelle yleisölle esimerkiksi tapahtumissa ja messuilla. Valtakunnallisesta oikeuksienvalvonnasta vastaa oikeuksienvalvonnan työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii aluepalvelupäällikkö.

Järjestökoulutukset

Kuurosokeille järjestetään järjestötoimintaan liittyviä koulutuksia. Koulutusten tärkeä osa on vertaistuki ja kuurosokeiden yhteisön vahvistaminen.

Kokemusasiantuntijat

Kuurosokeita kokemusasiantuntijoita koulutetaan ja heitä välitetään eri tilaisuuksiin. Kokemusasiantuntijat osaavat kertoa kuurosokeudesta yleisesti, järjestöstä sekä omasta henkilökohtaisesta tilanteestaan.

Lisätietoja:
Milla Lindh
järjestöohjaaja
040 774 9207
sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi(at)kuurosokeat.fi

Kansainvälinen toiminta

Osallistumme kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja kansainväliseen kuntoutus- ja koulutusyhteistyöhön. Toiminta kattaa pohjoismaisen, eurooppalaisen ja maailmanlaajuisesti tapahtuvan yhteistyön sekä tiedonvaihdon.

Olemme mukana jäseninä Kuurosokeiden Maailmanliitossa (WFDB), Euroopan Kuurosokeiden Liitossa (EDbU), Pohjoismaiden puheenjohtajien verkostossa (DBNSK), Pohjoismaiden johtajien verkostossa (Lederforum) ja kuurosokeusalan työntekijöiden verkostossa (DbI).

Lisätietoja:
info(at)kuurosokeat.fi