Kuntoutusohjaus

Ohjaaja opastaa kurssilaista tabletin käytössä.

Kuntoutusohjaus on lakisääteistä, asiakkaalle ja hänen läheisilleen annettavaa ohjausta ja neuvontaa kuulonäkövamman liittyvissä asioissa. Kuntoutusohjauskäynnillä kartoitetaan asiakkaan kokonaistilannetta; toimintakykyä, kuulonäkövamman kanssa selviytymistä, vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyviä asioita, tilaan orientoitumista ja itsenäistä liikkumista, apuvälineitä, kuntoutus- ja palvelutarvetta sekä tiedonsaantimahdollisuuksia.

Kuntoutusohjauskäynnit toteutetaan kotona, päiväkodissa, koulussa, asumisyksikössä, työpaikalla tai päivätoimintakeskuksessa.

Kenelle?

Asiakkaitamme ovat kuulonäkövammaiset, aikuisena kuurosokeutuneet sekä syntymästään kuurosokeat ja aistimonivammaiset sekä muut tuotetusta palvelusta hyötyvät henkilöt.

Sairaanhoitopiirit voivat ostaa järjestöltämme kuntoutusohjausta. Suomen Kuurosokeat vastaa kuntoutusohjauksen sisällön suunnittelusta, ohjauksen toteutuksesta ja raportoinnista sairaanhoitopiirille.

Asiakkaana tai hänen läheisenä voit kysyä kuntoutusohjausta joko sairaalan kuulon tai näön kuntoutusohjaajalta.

Yhteystiedot

Kaisa Surakka
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
040 545 0438

Kuntoutusohjauksen yhteinen sähköposti: kuntoutusohjaus(at)kuurosokeat.fi