Kurssit ja tapahtumat

STEA-kursseilla tavataan vertaisia

Vertaistuelliset kurssit on tarkoitettu eri-ikäisille kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille henkilöille. Kursseilla toimitaan ryhmissä ja niiden kesto on 4–5 päivää. Ensisijaisesti kursseille valitaan henkilöt, jotka eivät ole osallistuneet kursseillemme aiemmin. Muuten valintakriteerit ovat kurssikohtaisia. Kursseille otetaan kahdeksan osallistujaa.

STEA-kursseilla toimintaan ryhmässä. Tavoitteena on antaa tietoa kuurosokeuteen liittyvistä asioista sekä antaa kokemuksia arkea helpottavista taidoista. Aiheita voivat olla esimerkiksi aistien käyttäminen, erilaiset kommunikaatiotavat ja apuvälineet ja hyvinvointi. Ohjelmassa on usein myös aktiviteetteja. Kursseilla tavataan vertaisia ja vaihdetaan ajatuksia heidän kanssaan.

Kursseille hakeminen

Matkojen oma vastuu on 25 €/ suunta. Matkat korvataan pääsääntöisesti halvimman julkisen (linja-auto/juna) matkustustavan mukaisesti. Oman auton käytöstä korvaus on 0,33 e/km. Kaikki matkustamisesta tulleet maksukuitit on säilytettävä matkakorvauksen saamiseksi.

Osallistuja tilaa itse tarvitsemansa tulkit. Tulkit on hyvä tilata myös ilta-ajaksi. Kursseilla ei ole yleistulkkausta.

Jos osallistuja tarvitsee apua päivittäistoiminnoissa, hänen tulee järjestää henkilökohtainen avustaja kurssille mukaan.  Kurssilla ei ole henkilökohtaista avustavaa työntekijää.  Avustaja voi olla myös läheinen henkilö. Yhdistys ei vastaa avustajan kustannuksista, vaan ne haetaan sosiaalipalveluista.

Kurssille hakeutuvan on hyvä arvioida, että terveydentila ja fyysinen kunto ovat riittävän hyvät aktiiviseen ryhmässä toimimiseen. Kurssityössä emme huolehdi osallistujan lääkityksistä, vaan osallistujan tulee vastata itse oman lääkityksen järjestelyistä.

Kursseille haetaan sähköisen linkin kautta.  Voit hakea kursseille vaihtoehtoisesti paperilomakkeella, joka lähetetään osoitteeseen Suomen Kuurosokeat ry, Sanna Säämäki, Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere.

Tapahtumat ja leirit

Vertaistuelliset tapahtumat ja leirit ovat teemallisia ja pituudeltaan 3–4 päivää.  Mukaan otetaan 12 osallistujaa. Etusijalla ovat ne, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet toimintaan. Toiminnassa on mukana myös vertaisohjaajia. Tapahtumat ja leirit ovat STEA-rahoitteista toimintaa, siksi päätös rahoituksesta saattaa vaikuttaa niiden toteutumiseen.

Menneet kurssit ja tapahtumat

Kuulonäkövammainen lapsi perheessä 29.6.-2.7.2023

Nuorten tapahtuma 19.-21.6.2023

Liikuntaleiri 7.-10.8.2023

Voimavaroja yksinasuville 12.-15.9.2023

Pohjoisen syystapahtuma 19.-21.9.2023

Hengellinen leiri 1.-3.11.2023

Vaikea kuulla, vaikea nähdä 6.-10.11.2023

Miesten kurssi 21.-24.11.2023

Lisätietoja

Kurssisuunnittelija Sanna Säämäki,
sanna.saamaki@kuurosokeat.fi
044 491 6495 (myös tekstiviesti ja WhatsApp)