Ryhmät

Kuurosokeiden ryhmä on harvinainen ja hyvin vaihteleva vamman laadusta, etenemisestä ja vammautumisiästä riippuen. Usein on kyse etenevästä kuulonäkövammasta. Vammautumisen ajankohdan mukaan kuurosokeat jaetaan syntymästään tai varhaislapsuudesta kuurosokeat, kuurosokeutuneet ja aikuisena kuurosokeutuneet.

Kuurosokeiden ryhmästä puhuttaessa käytetään kahta termiä: kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset. Niillä molemmilla tarkoitetaan samaa siinä mielessä, että molemmissa on kyseessä kuulonäkövamman yhdistelmä. Termejä käytetään rinnakkain ja yksittäisissä tilanteissa valitaan kuvaavampi termi.

Syntymästään tai varhaislapsuudesta kuurosokeat

Synnynnäinen kuurosokeus on yksi toiminnanvajavuus, joka syntyy vaikea-asteisen kuulonäkövamman seurauksena. Toiminnanvajavuus on olemassa syntymästä asti tai se saadaan ennen kielellisen kommunikoinnin kehittymistä.

Synnynnäiseen kuurosokeuteen voi olla useita syitä. Esim. Rubeola- tai CHARGE-oireyhtymä, kromosomipoikkeamat tai keskosuus.

Diagnooseja, jotka aiheuttavat tai joihin saattaa liittyä kuulonäkövammaisuuteen.

Kuulonäkövammainen monitarpeinen asiakas 15.2.2024

Kuurosokeutuneet

Kuurosokeutumisesta puhutaan silloin, kun yhdistetyn kuulonäkövamman aiheuttama toiminnanvajavuus on saatu kielellisen kommunikoinnin kehittymisen jälkeen. Kuurosokeutuneiden ryhmä jaetaan yleensä kolmeen riippuen siitä, kumpi aisti on heikentynyt ensin.

1) Syntymästä tai varhaislapsuudesta kuurot / vaikeasti kuulovammaiset, joilla näkö heikkenee myöhemmin
Usherin oireyhtymä

2) Syntymästä tai lapsesta saakka näkövammaiset, joilla kuulo heikkenee myöhemmin
Kuulovamman ilmaantuminen, tapaturmat, onnettomuudet, infektiotaudit

Aikuisena kuurosokeutuneet

Ikääntyminen, tapaturmat, harvinaiset oireyhtymät.